Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem er begunstiget i mine pensioner og forsikringer?

Kære Monica Kromann

Jeg har et spørgsmål vedrørende mine pensioner og forsikringer, som jeg håber, at du vil besvare i din juridiske brevkasse. Jeg er blevet bekendt med, at mine pensioner og forsikringer ved død vil blive udbetalt til den eller de personer, som jeg har indsat som begunstiget på de enkelte pensions- og forsikringsaftaler, og at indsættelse af begunstigede ikke kan ske ved oprettelse af et testamente.

Mit spørgsmål lyder derfor: ”Hvordan skal jeg indsætte en eller flere personer som begunstiget på de enkelte pensions- og forsikringsaftaler, og hvem modtager mine pensioner og forsikringer, såfremt jeg ikke indsætter en eller flere personer som begunstiget?”.

Med venlig hilsen

Pensions- og forsikringstageren


Svar:

Kære Pensions- og forsikringstager

 

Mange tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Arveloven afgør, hvordan arven efter dig skal fordeles, hvis ikke du selv har taget stilling til, hvordan arven efter dig skal fordeles i et testamente. Det betyder, at du ved at oprette et testamente klarlægger, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du en dag afgår ved døden.

Arveloven regulerer dog ikke, hvad der sker med pensioner og forsikringer, når du en dag afgår ved døden, og det er heller ikke muligt at bestemme i et testamente, hvem der skal modtage dine pensioner og forsikringer. 

Det afhænger af din pensions- eller forsikringsaftale, hvem der skal arve dine pensioner og forsikringer, når du afgår ved døden, idet dine pensioner og forsikringer ved død vil blive udbetalt til den eller de personer, som du har indsat som begunstiget på de enkelte pensions- og forsikringsaftaler.

Du kan selv bestemme, hvem der skal modtage dine pensioner og forsikringer, når du afgår ved døden. Indsættelse af begunstigede skal ske ved skriftlig meddelelse til pensions- eller forsikringsselskabet. Du skal i den skriftlige meddelelse anføre, hvem du ønsker at indsætte som begunstiget på de enkelte pensions- og forsikringsaftaler. Indsættelse af begunstigede kan også ske ved påtegning på pensions- eller forsikringsaftagen foretaget af pensions- eller forsikringsselskabet. Du kan både indsætte en enkelt person eller flere personer som begunstigede på pensions- eller forsikringsaftalerne.

Såfremt du ikke tager stilling til, hvem der skal modtage dine pensioner og forsikringer, udbetales disse til din/dine ”nærmeste pårørende”.

Betegnelsen ”nærmeste pårørende” blev ændret pr. 1. januar 2018, og det er derfor vigtigt, at du først undersøger, hvornår din pensions- eller forsikringsordning blev oprettet, eller hvornår du senest har ændret i, hvem der skal være din eller dine begunstigede.

Såfremt du ikke har oprettet eller ændret dine pensions- eller forsikringsaftaler efter den 1. januar 2008 vil din ”nærmeste pårørende” være din ægtefælle eller registreret partner. Såfremt du ikke har en ægtefælle eller registreret partner, vil din eller dine ”nærmeste pårørende” være dine livsarvinger, det vil sige børn, børnebørn og oldebørn. Har du heller ingen livsarvinger, vil din eller dine ”nærmeste pårørende” være arvinger i henhold til testamente. Har du ikke oprettet testamente, vil din eller dine ”nærmeste pårørende” være øvrige arvinger.

Såfremt du har oprettet eller ændret dine pensions- eller forsikringsaftaler efter den 1. januar 2018 vil din ”nærmeste pårørende” være din ægtefælle eller registreret partner. Såfremt du ikke har en ægtefælle eller registreret partner, vil din ”nærmeste pårørende” være din samlever i fast forhold, hvis I ved dødsfaldet bor sammen, og hvis I enten har, har haft eller venter barn eller har boet sammen i de sidste to år før dødsfaldet. Lever du ikke i fast forhold med en samlever, vil din eller dine ”nærmeste pårørende” være dine livsarvinger, det vil sige børn, børnebørn og oldebørn. Har du ingen livarvinger, vil din eller dine ”nærmeste pårørende” være arvinger i henhold til testamente, og såfremt du ikke har oprettet testamente, vil din eller dine ”nærmeste pårørende” være øvrige arvinger.

Det er vigtigt, at du altid har styr på, hvem der modtager dine pensioner og forsikringer, og det er derfor vigtigt, at du selv sørger for at rette henvendelse til pensions- eller forsikringsselskabet med henblik på eventuelle ændringer af begunstigelsesklausulen.

Jeg håber, at dette var svar på dit spørgsmål. Såfremt du ønsker yderligere vejledning, vil jeg råde dig til at kontakte en advokat med speciale i arveret.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.