Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg få min udenlandske ægtefælle med til Danmark?

Kære Monica Kromann

 

Jeg har været så heldig at forelske mig i en thailandsk kvinde, som jeg har giftet mig med.

I den anledning skal jeg høre, hvad muligheden er for, at min hustru kan flytte til Danmark for at bo sammen med mig?

 

Med venlig hilsen

Jørgen


Svar:

Kære Jørgen  

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

De danske regler om familiesammenføring giver din hustru mulighed for at flytte til Danmark, selvom hun ikke er fra et EU-land, såfremt en række betingelser er opfyldt.

Først og fremmest kræves det, at I har indgået gyldigt ægteskab, at I begge er fyldt 24 år, og at ægteskabet ikke udelukkende er indgået for at opnå opholdstilladelse.

Endvidere skal I opfylde et såkaldt integrationskrav, hvilket opfyldes ved opfyldelse af minimum fire ud af seks nærmere fastsatte betingelser. Først og fremmest er det et krav, at du (den herboende) har bestået en prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Denne betingelse er obligatorisk, hvilket betyder, at betingelsen SKAL være opfyldt. Det er tilstrækkeligt til opfyldelse af betingelsen, at du har bestået folkeskolen og faget dansk. Ud over denne betingelse skal I således opfylde minimum tre ud af de resterende følgende fem betingelser, for at opfylde integrationskravet: 

  • Du (den herboende) har været i fuldtidsarbejde i Danmark i minimum 5 år.
  • Du (den herboende) har været under uddannelse i minimum 6 år, hvoraf mindst 1 år har været ud over folkeskolen.
  • Din hustru (ansøgeren) har enten danskkundskaber eller engelskkundskaber på et forholdsvist højt niveau.
  • Din hustru (ansøgeren) har arbejdet i minimum 3 år af de seneste 5 år.
  • Din hustru (ansøgeren) har en uddannelse på mindst 1 års varighed.

I skal dog opfylde en række yderligere betingelser for at opnå familiesammenføring.

Det er en betingelse, at din hustru har været lovligt i Danmark minimum én gang.

Herudover er det et krav, at din hustru består to danskprøver. Den første danskprøve skal være bestået senest 6 måneder efter, at der er givet opholdstilladelse, og den anden prøve skal være bestået senest 9 måneder efter, at der er givet opholdstilladelse.

Endvidere gælder et krav om økonomisk sikkerhedsstillelse. I henhold til Udlændingelovens § 9, stk. 4 skal du i en periode på 10 år stille økonomisk sikkerhed for kr. 107.394,25,- (i år 2022 – beløbet reguleres årligt).

Ydermere er det et krav for ægtefællesammenføring, at du råder over en bolig, hvori I kan bo. Denne bolig må ikke ligge i et område, der fremgår af listen over udpegede boligområder. Derudover skal du være selvforsørgende og må ikke have modtaget kontanthjælp inden for de seneste 3 år. Du må heller ikke inden for de seneste 10 år være dømt for personfarlig kriminalitet mod en tidligere ægtefælle eller samlever.

I forbindelse med ansøgningen skal du i henhold til Udlændingelovens § 9, stk. 2 underskrive en erklæring om, at du vil deltage aktivt i din hustrus dansk undervisning og integration i det danske samfund.

Det bemærkes, at der ved indsendelse af ansøgning om familiesammenføring skal betales et gebyr på kr. 10.330,-.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for vejledning i forbindelse med ægtefællesammenføring eller andet, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på

min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.