Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Arver jeg efter min moster?

Kære Monica Kromann

 

Jeg er bosat i Tyskland og stadig dansk statsborger. Min moster bliver 99 år i januar, og vi i familien håber på et langt liv. Min moster lider dog af demens, der blot forværres. Derfor er vi kommet til at tænke over, hvordan hendes eventuelle arv skal fordeles.

Min bror bor ikke langt fra plejehjemmet i Sønderjylland og besøger hende. Dog er hendes afdøde mands søn og kone mere på besøg og har været det siden min onkel døde i 1986. De har bekymret sig meget om hende i tidens løb.

Ud over min mosters særbarn, har hun kun mine to brødre og jeg som hendes resterende familie. Jeg har forstået på Arveloven, at vi tre brødre arver min moster, selvom vi ikke har besøgt hende så ofte, og selvom jeg nu bor i Tyskland. Er dette korrekt?

Derudover, så ved jeg ikke, om hun har skrevet testamente, og derfor vil jeg høre, hvordan hendes arv ville skulle udredes uden om dette, herunder: Vil hendes særbarn og dennes kone også arve, eller skal dette fastlægges i et evt. testamente?

 

Med venlig hilsen

Walter


Svar:

Kære Walter

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. 

Arveloven opererer med tre arveklasser. 

Første arveklasse består af arveladers ægtefælle, børn og, i tilfælde af deres død, arveladers børnebørn og videre ned. Et barn af arveladers ægtefælle – et såkaldt særbarn – hører ikke under her, hvor denne kun vil arve ved testeret arv.

Da din moster hverken efterlader ægtefælle, børn eller børnebørn, rykker man videre til arveklasse to. Heri er det bestemt, at arveladers forældre arver efter denne. I tilfælde af deres død arver forældrenes livsarvinger i nedadgående linje. Dette er den kategori dine brødre og dig hører under som nevøer, og i er dermed, hvad der kaldes legale arvinger.

En legal arving er personer, hvis arveret er betinget af, at arvelader ikke har disponeret over arven på en sådan måde, at de legale

arvinger er arveløse. Denne persongruppe har derfor alene krav på arven, såfremt arvelader ikke ved testamente har disponeret over formuen på anden vis. Har arvelader eksempelvis ved testamente begunstiget tredjemand, sker dette på de legale arvingers bekostning.

For jer vil dette betyde, at såfremt jeres moster ikke har testeret over sin formue, så vil I arve automatisk efter hende, da I er hendes legale arvinger. Fordelingen af arv er upåvirket af det forhold, at i ikke ser så meget til hende, og dét, at i bor i udlandet.

I forhold til din mosters særbarn og dennes kone, så vil de efter Arveloven ikke automatisk få del i arven, kontra dig og dine brødre. Hertil er din moster nødsaget til at oprette et testamente, hvori en del af arven bliver testamenteret til dem, hvis de skal have en andel af arven.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dine spørgsmål.

Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for rådgivning i forhold til en eventuel oprettelse af et testamente, eller noget andet familie- eller arveretligt, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.