Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Arver jeg min stedfar?

Kære Monica Kromann,

Min stedfar, som jeg anser som min ”rigtige” far, og min mor oprettede for mange år siden et testamente. I testamentet begunstigede de hinanden mest muligt.

Min mor gik desværre bort for nogle år siden, og jeg er nu enearving eller hvad det nu end hedder.

Vi er kommet i tvivl om, hvordan tingene hænger sammen nu. Så mine spørgsmål til dig er, hvor meget jeg skal betale i arveafgift ved min stedfars død?

Er det bedre, at han giver mig skattefrie årsgaver allerede nu, hvis dette er muligt?

Min mor havde to andre børn, som ved hendes død fik deres tvangsarv efter testamentet.

Er der noget andet vi skal være særlige opmærksomme på?

Med venlig hilsen,

Steddatteren


Svar:

Kære steddatter,

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Ifølge arveloven er det kun en persons biologiske børn, herunder også adoptivbørn, som arver ved personens død. Da du hverken er biologisk datter eller adopteret af din stedfar, har du ikke arveret efter arvelovens regler, uanset hvordan og hvor længe, din mor og stedfar har boet sammen.

Såfremt din stedfar ønsker, at du skal arve ham, må han oprette et testamente. Hvis du i din stedfars og afdøde mors testamente er indsat til at arve ved hans død, vil du selvfølgelig modtage din arv. I skal blot være opmærksomme på, at du ikke automatisk arver din stedfar, hvis ikke dette er indført i et testamente. Jeg vil derfor anbefale, at I læser din stedfars og afdøde mors testamente godt igennem. Fremgår det ikke af testamentet, at du skal arve ved din stedfars død, er din stedfar nødt til at oprette et nyt testamente, hvori han begunstiger dig.  

Vedrørende dit spørgsmål om betaling af afgift ved din stedfars død kan jeg oplyse, at der skal betales 15% i boafgift af den arv, der tilfalder stedbørn.

Du efterspørger, om din stedfar kan give dig skattefrie årsgaver på nuværende tidspunkt. Det følger af de gældende skatteregler, at en person i 2020 kan give et afgiftsfrit gavebeløb på kr. 67.100 til sine børn, herunder også stedbørn. Overstiger gavebeløbet kr. 67.100 vil der skulle betales en gaveafgift af det samlede beløb på 15%.

Det vil være den fordel for jer, hvis din stedfar begynder at give dig skattefrie årsgaver allerede nu. På den måde vil I spare noget af den afgift, som du skal betale ved hans død.

Det er desuden en god ide at oprette et gavebrev ved afgivelsen af en skattefri årsgave. Gavebrevet dokumenterer gyldigheden af, at gaven er givet som en afgiftsfri gave, hvis du senere skulle blive mødt af eventuelle forsøg på at omstøde gaven.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dine spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.