Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Behov for nyt testamente?

Kære Monica Kromann.

Min mand og jeg har været gift i 30 år og har sammen 2 børn. Derudover har min mand et særbarn fra et tidligere ægteskab. For 10 år siden fandt vi det fornuftigt sammen at oprette et testamente, så vi kunne fordele arven efter os, og ikke mindst sikre hinanden, i tilfælde af at en af os pludselig skulle dø. Vi er nu blevet opmærksomme på, at arveloven blev lavet om i 2008 og er derfor bekymrede for, hvad dette betyder for vores testamente. Er vores testamente stadig gyldigt eller er vi nødt til at få lavet et nyt? Kan den nye arvelov have andre konsekvenser for testamentet, som vi bør være opmærksomme på? Jeg håber, du kan besvare vores spørgsmål, så vi ikke behøver at gå og tænke over testamentet. Vores tid kan ærlig talt bruges mere fornuftigt.

Med venlig hilsen

Jens og Kirsten


Svar:

Kære Jens & Kirsten.

Mange tak for jeres e-mail og jeres udemærkede spørgsmål. Udover de mange, der spekulerer på, hvorvidt det er nødvendigt at oprette et testamente, er der også mange som jer, der overvejer, hvorvidt det er nødvendigt at opdatere testamentet efter den nye arvelov trådte i kraft den 1. januar 2008. Dette afhænger af testamentets indhold, underskrivernes familieforhold og ikke mindst ønsker, hvorfor der ikke kan gives et universalt svar på, hvorvidt et nyt testamente er nødvendigt. Jeg kan dog beskrive for jer, hvilke forhold der har betydning for, hvorvidt I bør oprette et nyt testamente eller måske tilrette det gamle.

Praksis har i mange år været således, at domstolene fortolkede testamenter i overensstemmelse med de regler, der var gældende, da testamentet blev oprettet. På denne måde forsatte testamentet med at have samme virkning som på tidspunktet for underskrivelsen. Dette blev imidlertid ændret ved en landsretsdom afsagt i 2010, hvorefter testamenter skal fortolkes efter reglerne i den nye arvelov, uanset hvornår testamentet er oprettet. Dette gælder således også jeres testamente.

Da I oprettede testamentet, kunne I hver testere over ½ af jeres individuelle formue, mens testationskompetencen, som det så fint hedder, efter den nye arvelov trådte i kraft er ¾. Derudover er en ægtefælles legale arveret nu ½ i stedet for 1/3, som tilfældet var tidligere.

Hvorvidt dette har betydning for fordelingen af arven efter jer, afhænger af testamentets bestemmelser. Er der i testamentet anvendt udtryk som ”mest muligt”, ”mindst muligt”, eller ”alene tvangsarv”, vil fordelingen af arven efter testamentet blive en anden end efter den tidligere gældende arvelov. Den nye fordeling kan dog stadig være i overensstemmelse med jeres ønsker, ikke mindst på baggrund af, at I med testamente søgte at sikre hinanden mest muligt. Sådanne testamenter er ofte konstrueret således, at den længstlevende ægtefælle arver mest muligt, hvilket på baggrund af den nye arvelov betyder, at denne er endnu bedre stillet.

Er der i jeres testamente anvendt brøker til at beskrive, hvorledes arven efter jer fordeles, vil fordelingen fortsat ske i overensstemmelse hermed. Beløbet en arving får på baggrund af brøken kan dog være højere, som følge af den udvidede testationskompetence, jf. ovenfor.

Hvorvidt I bør oprette et nyt testamente, kan jeg således desværre ikke give et entydigt svar på, da det er den nærmere ordlyd af testamentets bestemmelser, der afgør, om testamentet fortsat har den tilsigtede virkning. Jeg vil derfor anbefale, at I kontakter en advokat, der sammen med jer kan gennemgå testamentet og finde ud af, om dette fortsat er i overensstemmelse med jeres ønsker. Den nye arvelov har ligeledes betydning for pensioner og forsikringer, hvor den begunstigede er ”nærmeste pårørende”, ikke mindst for ugifte. I jeres tilfælde er I som ægtefæller hinandens nærmeste pårørende efter både de nye og de gamle regler.

Jeg håber, at ovenstående har givet jer et overblik over forhold, I bør være opmærksomme på ved fortolkningen af jeres testamente. Det er en god idé at gennemgå testamente samt pensioner og forsikringer med jævne mellemrum for at sikre, at der ved dødsfald sker fordeling af aktiverne som ønsket.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.