Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Bør jeg oprette en frem-tidsfuldmagt, når jeg kun har ét barn?

Kære Monica Kromann

Jeg er en kvinde på 76 år. Jeg er fraskilt og har én søn på 46 år. Han er altså enearving. Mit ønske er, at han overtager myndigheden for mig, hvis jeg en dag bliver syg eller på anden måde ude af stand til at varetage mine egne interesser.

Mit spørgsmål er, om jeg i min situation bør oprette en fremtidsfuldmagt?

Jeg ser frem til at læse dit svar.

På forhånd tak!

 

Med venlig hilsen

Mie


Svar:

Kære Mie

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

En fremtidsfuldmagt fungerer som et alternativ til værgemål. Hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine økonomiske og personlige forhold, kan Familieretshuset beskikke en værge for dig. Dette kan enten være et familiemedlem – f.eks. din søn eller en af Familieretshusets faste værger.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du udpege din søn som fremtidsfuldmægtig, således at du sikrer dig, at det er din søn, der skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du en dag ikke længere er i stand hertil.

En fremtidsfuldmagt kan oprettes så længe fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftsmæssigt og forstå konsekvenserne af fuldmagten.

Fordelen ved at oprette en fremtidsfuldmagt frem for værgemål er først og fremmest, at det ofte tager lang tid at få beskikket en værge, og at der i perioden indtil der er beskikket en væge vil være en række dispositioner, der ikke kan foretages, selvom disse dispositioner er fornuftige. F.eks. vil din søn ikke kunne sætte dit hus til salg, selvom du ikke længere kan passe huset og egentligt gerne vil flytte til en anden bolig.

Fordelen ved at oprette en fremtidsfuldmagt er derfor, at du selv har indflydelse på hvem, der skal være fremtidsfuldmægtig samt hvilke dispositioner, du ønsker, at den fremtidsfuldmægtige kan varetage for dig.

Fremtidsfuldmagten kan omfatte økonomiske og/eller personlige forhold. Dette kan være økonomiske forhold som f.eks. adgang til at foretage hævninger, disponere over bankkonti, at sælge fast ejendom med videre. Personlige forhold kan f.eks. være adgang til at give samtykke til behandling, at søge om offentlig hjælp, som f.eks. hjemmehjælp eller at klage over afgørelser.

Fremtidsfuldmagten træder ikke i kraft, medmindre du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand til at varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold f.eks. på grund af sygdom eller mental svækkelse.

På denne baggrund vil det være min anbefaling, at du opretter en fremtidsfuldmagt.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt, eller såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.