Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Fremtidsfuldmagter ved sygdom og demens

Kære Monica Kromann

Min mor er meget syg, og jeg frygter at der er demens på vej. Hun vil gerne have at jeg får mulighed for at disponere på hendes vegne, så jeg kan varetage hendes interesser, i tilfælde af, at hun skulle gå hen og blive dement.

Hvad er mulighederne for at sikre dette?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Anna


Svar:

Kære Anna

Tak for dit spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Når sygdomme som demens indtræder, kan man komme i en tilstand, hvor man er ude af stand til at varetage sine økonomiske og personlige forhold. Det kan derfor være en rigtig god idé at man på forhånd har givet en fuldmagt til en man stoler på og som kender ens ønsker og interesser, så disse varetages på bedst mulig måde.

Dette gøres ved, at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, hvor man på forhånd giver samtykke til, at en anden handler på ens vegne i tilfælde af, at man selv bliver ude af stand til at varetage sine økonomiske eller personlige forhold. Den som fuldmagten bemyndiger, skal selvfølgelig overholde de regler der fremgår af fuldmagten, og skal dermed handle til fuldmagtsgivers bedste og i fuldmagtsgivers interesser.

En fremtidsfuldmagt kan alene oprettes, så længe fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftsmæssigt og forstå konsekvenserne af fuldmagten. Det er således vigtigt, at fuldmagten udarbejdes og underskrives af fuldmagtsgiver inden sygdommen bliver så alvorlig, at fuldmagtsgiver ikke er i stand til at varetage sine egne interesser.

Enhver kan i princippet blive fremtidsfuldmægtig. Det eneste krav er dog, at den pågældende er over 18 år gammel på det tidspunkt, hvor fuldmagten sættes i kraft. Det er endvidere muligt at vælge flere fremtidsfuldmægtige, som så alle skal handle på fuldmagtsgivers vegne. Derudover kan man vælge at have primære og subsidiære fuldmægtige, hvilket betyder at hvis den primære fuldmægtig ikke er i stand til eller ikke ønsker at varetage opgaven, så kan den subsidiære fuldmægtig indtræde. På den måde, er der alene én af gangen, som agere fuldmægtig.

En fremtidsfuldmagt kan udfyldes online, men det er også muligt at få hjælp til dette af en advokat, hvis man ikke ønsker at stå med det selv eller hvis man eksempelvis samtidig ønsker, at oprettet et testamente. Når en fremtidsfuldmagt er udfyldt, skal den registreres i fremtidsfuldmagtsregistret, hvilket sker ved at underskrive fuldmagten digitalt på tinglysning.dk for at være bindende. Efter underskrift af fremtidsfuldmagten, skal denne vedkendes for en notar ved personlig fremmøde for at notaren bl.a. kan kontrollere fuldmagtsgivers identitet samt om fremtidsfuldmagten er fuldmagtsgivers eget ønske og om fuldmagtsgiver fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten.

Det er den fuldmægtige der skal anmode om, at fremtidsfuldmagten sættes i kraft. Anmodning sker til Statsforvaltningen, som træffer afgørelse om, om fuldmagten skal sættes i kraft. Anmodning kan først ske når fuldmagtsgiver er i en sådan tilstand, som beskrevet i fuldmagten.

Inden en fremtidsfuldmagt sættes i kraft, kan man ændre eller tilbagekalde den på samme måde som man oprettede den. Efter fremtidsfuldmagten er sat i kraft, kan denne kun ændres, hvis fuldmagtsgiver er i stand til at forstå, hvad konsekvenserne herfor er.

En fremtidsfuldmagt ophører hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden eller kommer under værgemål. Fuldmagten ophører endvidere hvis den fuldmægtige ikke længere ønsker at være fuldmægtig, selv kommer under værgemål, eller selv får sat en fremtidsfuldmagt i kraft. Dette gælder dog ikke, hvis der er peget andre fremtidsfuldmægtige som kan overtage i stedet for.

Jeg håber at ovenstående gav svar på dit spørgsmål. Du kan desuden læse mere om oprettelse fra fremtidsfuldmagter samt arv og testamente på min hjemmeside www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.