Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad skal min plejesøn betale i boafgift?

Kære Monica

Jeg har en plejesøn på 34 år. Han har været i familien i 33 år, og vi anser ham som et fuldt medlem af familien. Han har tre brødre, som ser ham som deres lillebror. Min nu afdøde hustru og jeg lavede et testamente, hvorefter vores plejesøn arver på lige fod med vores tre sønner.

Mit spørgsmål er, hvordan det er med arveafgiften for ham? Jeg har talt med ham om, hvorvidt det ville være en god idé at adoptere ham.

Med venlig hilsen
Knud-Aage


Svar:

Kære Knud-Aage

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Plejebørn bliver ikke automatisk arvinger, uanset hvor lang tid de har boet hos deres plejefamilier. Derfor er det godt, at dig og din hustru har oprettet et testamente, hvorefter din plejesøn skal arve, når dette er jeres ønske.

Efter boafgiftslovens § 1 betaler alle arvinger – bortset fra ægtefæller og velgørende organisationer – en afgift på 15 %, når de arver. Denne afgift kaldes ”boafgift”. Ægtefæller og velgørende organisationer betaler således 0 % i boafgift. Der er i bestemmelsen nævnt en række personer, som alene skal betale boafgift på 15 %. Disse personer er bl.a. afdødes børn (herunder adoptivbørn), børnebørn og forældre.

Hvis man ikke er nævnt i denne bestemmelse, skal man udover arveafgiften betale en tillægsboafgift på 25 % af det, man arver. Bl.a. søskende, niecer og nevøer skal betale denne tillægsboafgift. I beregningsgrundlaget for tillægsboafgiften fratrækkes først boafgiften, jf. boafgiftslovens § 7, 2. pkt., hvorfor den reelt maksimale boafgiftssats bliver 36,25 %.

Et plejebarn kan nøjes med at betale 15 % i boafgift, hvis barnet opfylder visse betingelser. Hvis plejebarnet har haft bopæl hos den afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og når højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet, skal plejebarnet alene betale 15 % i boafgift. Hvis din plejesøn har haft samme bopæl som jer i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og hvis begge hans forældre ikke også har boet hos jer i denne periode, skal han således alene betale en boafgift på 15 % af arven ligesom dine øvrige tre sønner. Det bemærkes, at der anlægges en restriktiv praksis ved vurderingen af, hvornår et plejebarn har haft bopæl hos afdøde. Det indgår bl.a. i vurderingen, om plejebarnet i en periode har haft folkeregisteradresse på en kostskole. Korte og naturlige afbrydelser af perioden bør dog ikke tillægges betydning.

Ud fra oplysningerne i dit spørgsmål lyder det til, at din plejesøn opfylder betingelserne for alene at skulle betale boafgift på 15 %, når han en dag arver efter dig. Du behøver derfor ikke at adoptere ham, for at han opnår samme boafgiftsmæssige stilling som dine øvrige tre sønner.

I øvrigt bemærkes, at dine tre sønner og plejesøn alene skal betale boafgift på 15 % af den del af arven efter dig, der overstiger et bundfradrag på 321.700 kr. i år 2023. Hvis du sidder i uskiftet bo med din hustrus midler, er der to bundfradrag. Når skifteretten beregner bundfradraget, bruges det bundfradrag, der gælder i dødsåret, dvs. det år hvori længstlevende er gået bort.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Hvis du ønsker yderligere rådgivning omkring testamenter eller andre arveretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse

 Med venlig hilsen

 Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater