Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem arver mit indbo, når jeg dør?

Kære Monica Kromann


Jeg har et spørgsmål til din juridiske
brevkasse.


Jeg har dog en del indbo af værdi –
herunder møbler og kunstværker. Jeg har
klare ønsker om, hvem der skal arve hvad,
når jeg engang dør.


Jeg har derfor lavet en liste, som jeg har
underskrevet, men jeg er blevet i tvivl om,
hvorvidt denne er juridisk bindende?


Bør jeg oprette et testamente for at sikre
mig, at mit indbo bliver fordelt efter mine
ønsker?


Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål i
din brevkasse.


På forhånd mange tak.
Med venlig hilsen
Charlotte


Svar:

Kære Charlotte


Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.


Efter arvelovens § 66 er det muligt at
oprette en skriftlig, dateret og underskrevet
erklæring om, hvordan ens sædvanlige
indbo skal fordeles ved ens død. En sådan
erklæring kaldes også et indbotestamente.
Du har således mulighed for at bestemme
fordelingen af dit indbo uden at oprette et
testamente.


Du skriver, at du har indbo af høj værdi.
Jeg skal derfor bemærke, at det kun er
muligt at oprette et indbotestamente over
sædvanligt indbo. Indbo af meget høj
værdi som f.eks. et kunstværk med stor
økonomisk værdi vil med andre ord falde
uden for betegnelsen sædvanligt indbo,
hvorfor du ikke kan råde herover i et
indbotestamente.


Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt
der er tale om sædvanlig indbo eller ej.
Denne vurdering afhænger blandt andet af
boets størrelse og afdødes forhold.
Ud fra dine oplysninger vil det dog være
min anbefaling, at du opretter et
testamente. Ved at oprette et testamente
sikrer du dig, at dit indbo bliver fordelt i
overensstemmelse med dine ønsker.


Såfremt du vælger at oprette et
indbotestamente er det min anbefaling, at
du gemmer dit indbotestamente et sted,
hvor du er sikker på, at dine arvinger finder
et, når du engang afgår ved døden.


Jeg håber, at ovenstående besvarede dit
spørgsmål. Såfremt du har yderligere
spørgsmål eller brug for rådgivning til
oprettelse af et testamente, vil jeg anbefale
dig at kontakte en advokat med speciale i
arveret.

Du er naturligvis også meget
velkommen til at kontakte KROMANN
advokatfirma.


Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg
om familie – og arveretlige emner på min
hjemmeside:
www.advokatkromann.dk/brevkasse.


Med venlig hilsen
Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.