Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan fordeles mit indbo ved min død?

Kære Monica Kromann

Jeg skriver til dig, da jeg er i tvivl om, hvordan mit indbo bliver fordelt, når jeg engang dør.

Jeg har tre børn, og det er mit ønske, at mine børn skal arve mig lige i henhold til de arveretlige regler. Jeg vil derfor helst ikke oprette et testamente, hvis det kan undgås.

I forhold til mit indbo, har jeg dog en klar idé om hvem af mine børn, der skal arve hvad. Jeg har derfor selv lavet en liste over dette, som jeg har underskrevet og gemt sammen med mine personlige papirer.

Mit spørgsmål er, om min liste med fordelingen af mit indbo er gyldig, eller om jeg er nødsaget til at oprette et testamente for at sikre mig, at mit indbo bliver fordelt i henhold til mine ønsker?

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Bente


Svar:

Kære Bente

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. 

I henhold til Arvelovens § 66 er det muligt at oprette en skriftlig, dateret og underskrevet erklæring over hvordan ens sædvanlige indbo skal fordeles ved ens død. Dette kaldes et indbotestamente. 

Et indbotestamente giver en person mulighed for at bestemme fordelingen af sit indbo uden, at der skal oprettes et ordinært notar – eller vidnetestamente.  

Det vil sige, at din egen liste over fordelingen af dit indbo som udgangspunkt er et gyldigt indbotestamente, hvis du har dateret og underskrevet listen. 

Du skal dog være opmærksom på, at det kun er muligt at oprette et indbotestamente over sædvanligt indbo. Hvis du har indbo af meget høj værdi, kan det falde uden for betegnelsen sædvanligt indbo, og så kan du ikke råde herover i et indbotestamente. 

Et eksempel på en genstand, der ikke er sædvanligt indbo, kan være et maleri, der har en stor økonomisk værdi. 

Hvorvidt der er tale om sædvanlig indbo eller ej, beror dog altid på en konkret vurdering, og afhænger blandt andet af boets størrelse og afdødes forhold.   

Hvis du har indbo, som du vurderer ikke er sædvanligt indbo, skal du oprette et ordinært notar- eller vidnetestamente for at sikre dig, at genstandene bliver fordelt, som du ønsker. 

Du skal også være opmærksom på, at det er vigtigt, at du gemmer dit indbotestamente et sted, hvor du er sikker på, at dine arvinger finder det, når du engang afgår ved døden. 

Hvis det betyder meget for dig, at dit indbo bliver fordelt på en bestemt måde ved din død, er det dog min anbefaling, at du opretter et notartestamente, da du derved er sikker på, at testamentet bliver fundet og anvendt ved din død.

Et notartestamente bliver opbevaret i notarialkontorets arkiv, og du risikerer derfor ikke, at testamentet bliver væk.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater