Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan sikrer vi hinanden, når vi ikke er gift?

Kære Monica Kromann,

Vi har nogle spørgsmål vedrørende testamente, som vi håber, at du vil hjælpe med!

Min kæreste og jeg har levet sammen i knap 14 år. Vi har desværre ingen børn sammen, og efter et længere og alvorligt sygdomsforløb, er min kæreste desværre heller ikke i stand til at få børn. Til trods for at vi begge kun er i 40’erne, har vi dog efter sygdomsforløbet indset, at vi gerne vil sikre hinanden, når den ene af os afgår ved døden.

Vi vil derfor gerne vide, hvilke muligheder samlevende har for at sikre hinanden ved dødsfald? Er det nødvendigt for os at gifte os, hvis vi gerne vil sikre hinanden bedst muligt?

Med venlig hilsen

Læserne


Svar:

Kære Læsere,

Mange tak for Jeres henvendelse og Jeres spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Indledningsvis skal det nævnes, at samlevende ikke har nogen legal arveret efter hinanden, hvilket gælder uanset samlivsformen, varigheden af samlivet og om der er fælles børn. Det er alene ægtefæller, der har legal arveret efter hinanden. Samlevende er derfor efter lovgivningen meget ringe stillet i tilfælde af den enes død, medmindre der er oprettet et testamente.

Er der ikke oprettet et gyldigt testamente mellem de samlevende, fordeles arven i overensstemmelse med arvelovgivningen, hvorefter afdødes livsarvinger (børn og børnebørn)arver hele formuen efter afdøde. Efterlader afdøde sig ingen livsarvinger, tilfalder afdødes formue dennes forældre, subsidiært disses livsarvinger eller afdødes bedsteforældre, såfremt afdøde ikke efterlader sig hverken forældre eller (halv-)søskende. Efterlader afdøde sig hverken livsarvinger, forældre, søskende eller bedsteforældre, tilfalder hele afdødes formue Statskassen.

Det er dog imidlertid ikke altid nødvendigt at indgå ægteskab med hinanden, hvis man ønsker at sikre hinanden i tilfælde af den enes død. Samlevende har nemlig mulighed for at arve hinanden i næsten samme omfang som ægtefæller ved at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, såfremt man opfylder betingelserne herfor.

For at kunne oprette et udvidet samlevertestamente, skal man som samlevende først og fremmest opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden. Herudover må der ikke tidligere være oprettet et udvidet samlevertestamente med andre, medmindre dette er bortfaldet eller tilbagekaldt. Endelig skal man på tidspunktet for den førstafdøde samlevers død leve sammen på fælles bopæl og have, vente eller have haft et fælles barn eller have levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år. Hvorvidt der er tale om et ægteskabslignende forhold beror på en konkret vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på momenter som fælles økonomi, fælles husførelse og varighed af samliv.

Med et udvidet samlevertestamente, vil I som udgangspunkt kunne arve helle formuen efter førstafdøde, medmindre at førstafdøde efterlader sig livsarvinger eller andet er bestemt ved testamente.

Med et udvidet samlevertestamente får længstlevende ligeledes ret til suppleringsarv, hvilket vil sige, at længstlevende samlet set kan udtage en nettoformue på kr. 720.000 (2015), hvori medregnes eventuelle livsforsikringer og pensioner, som længstlevende samlever har fået udbetalt i forbindelse med førstafdødes død. Længstlevende vil samtidig have fortrinsret til inden for sin arvelod at udtage bestemte aktiver.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom man ved et udvidet samlevertestamente sidestilles med ægtefæller i arvemæssig henseende, gælder dette dog ikke for så vidt angår boafgiften. Samlevere kan dog nøjes med at betale 15 % i boafgift og således slippe for tillægsboafgiften på 25 %, såfremt de opfylder betingelserne herfor i boafgiftsloven - der i vidt omfang er identiske med betingelserne for oprettelse af et udvidet samlevertestamente, jf. ovenfor.

Et udvidet samlevertestamente kan således give en vis tryghed med hensyn til, hvordan og hvorledes I arver hinanden. Såfremt I ønsker at oprette et udvidet samlevertestamente, vil jeg anbefale, at I kontakter en advokat, som kan rådgive jer nærmere vedrørende testamentes virkninger, og sørge for at testamentet får indhold i overensstemmelse med Jeres behov og ønsker.

Jeg håber, at ovenstående har givet Jer et overblik over samlevendes arveret, og hvorledes I kan sikre hinanden.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.