Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan børn gøres arveløse?

Kære Monica Kromann

Jeg har et spørgsmål til din juridiske brevkasse, som jeg håber, at du vil besvare.

Jeg har et barn fra et tidligere forhold, som jeg ikke har kontakt til. Min nuværende ægtefælle og jeg har diskuteret, om jeg kan gøre mit særbarn arveløst eller begrænse særbarnets arv ved at oprette et testamente, idet jeg ikke ønsker, at mit særbarn skal arve på lige fod med vores fælles børn?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Forælderen


Svar:

Kære Forælder

Tak for din henvendelse og spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Børn og ægtefæller er tvangsarvinger, hvilket betyder, at de ikke kan gøres arveløse ved et testamente.

Ifølge arveloven er 1/4 af den arvelod, som tilkommer dine børn og din ægtefælle, tvangsarv. Det betyder, at dine børns tvangsarv tilsammen udgør 1/8 af din formue, og at din ægtefælles tvangsarv udgør 1/8 af din formue. Idet du således efterlader dig tvangsarvinger, kan du ved testamente disponere over 3/4 af din formue.

Hvis du og din ægtefælle ikke har oprettet ægtepagt, og der således er fælleseje i jeres ægteskab, og begge jeres nettobodele, det vil sige nettoformuer, er positive, kan din ægtefælle efter din død udtage halvdelen af den samlede fællesformue som sit boslod. Ved testamente kan du således råde over 3/8 af den samlede fællesformue. Hvis du vælger at testere så meget som muligt til fordel for din ægtefælle, vil denne i alt få 15/16 af den samlede fællesformue ved din død, hvoraf 8/16 er ægtefællens boslod, 1/16 er ægtefællens tvangsarv, og 6/16 er testamentsarven. Den resterende 1/16 af den samlede fællesformue skal deles mellem dine børn som tvangsarv.

Hvis du og din ægtefælle opretter en ægtepagt, kan I gøre jeres hidtidige fælleseje til kombinationssæreje. Det vil sige skilsmissesæreje, der bliver fuldstændigt særeje for længstlevende. Resultatet heraf vil blive, at din ægtefælle udtager i alt 31/32 af den samlede fællesformue ved din død. 16/32 af fællesformuen er din ægtefælles særeje, da dennes skilsmissesæreje er blevet fuldstændigt særeje ved din død. Den resterende halvdel af fællesformuen er dit skilsmissesæreje, som er blevet fælleseje ved din død, hvorefter din ægtefælle skal have halvdelen som sit boslod, dvs. 8/32. Såfremt der er oprettet testamente i henhold til ovenstående, udgør testamentsarven 6/32 og ægtefællens tvangsarv 1/32. Den resterende 1/32 af den samlede fællesformue skal deles mellem dine børn som tvangsarv.

Et testamente, hvori du beskærer dine børns arvelodder til udelukkende at være tvangsarven og samtidig begunstiger din ægtefælle mest muligt, kan være en meget fornuftig disposition, i de situationer hvor du efterlader dig særbørn. Dette hænger sammen med reglen om, at din ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo med dit særbarn, hvis ikke dit særbarn samtykker hertil. Din ægtefælle bliver desuden bedre stillet, såfremt I opretter en ægtepagt med kombinationssæreje.

Såfremt du udelukkende ønsker at beskære dit særbarns arvelod, og ikke jeres fælles børns arv, kan du ved testation frit vælge en anden fordeling af de 3/4 af din nettoformue. Såfremt du testerer mest muligt til andre end dit særbarn, vil dit særbarn alene skulle have sin tvangsarv, hvilket vil sige at dit særbarn skal dele 1/4 af din nettoformue med dine øvrige børn.

Du kan ved testamente desuden begrænse tvangsarvelodden til dine børn til 1 mio. kr., som reguleres hvert år, jf. Arvelovens § 5, stk. 2. Beløbet udgør i 2017 1.240.000 kr. En beløbsbegrænsning skal fremgå udtrykkeligt af testamentet, og det er ikke tilstrækkeligt, at arvingen ifølge testamentet blot skal arve mindst muligt. En sådan bestemmelse er dog ikke relevant ved et mindre bo.

Tvangsarvereglerne betyder således, at du ikke ved testamente kan gøre dit særbarn arveløst, men du kan begrænse dit særbarns arv betydeligt.

Jeg håber, at dette var svar på jeres spørgsmål. Såfremt I ønsker yderligere vejledning eller ønsker at oprette et testamente og/eller en ægtepagt, vil jeg råde jer til at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.