Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg båndlægge mine døtres arv?

Jeg er en enlig 58- årig kvinde som for efterhånden en del år siden, mistede min mand. Vi har sammen 2 voksne døtre, som begge har forskellige former for autisme. Dog ikke i en sådan grad, at de er underlagt værgemål.

Jeg er så småt begyndt at spekulere på, hvad der skal ske med min formue, som falder i arv til mine to døtre. Begge mine døtre har desværre altid udvist ringe forståelse for deres private økonomi og jeg er derfor meget bekymret for, om de kan håndtere at modtage hele arven efter mig. Noget andet er, at jeg også er nervøs for, at de er ”lette ofre” for udnyttelse. Det er dog mit klare ønske, at min arv ikke skal tilfalde andre end mine døtre.

Er der noget jeg kan gøre, for at hjælpe mine døtre bedst muligt?

 

Venlig hilsen

En bekymret mor


Svar:

Kære bekymrede mor

 

Først og fremmest, mange tak for dit spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Taget din beskrevne situation og ønsker i betragtning, er det relevant at overveje muligheden for at båndlægge dine døtres arv. En båndlæggelse af arv betyder, at arvingen ikke kan bruge af sin arv, men kun få renterne heraf udbetalt. 

Er det muligt at båndlægge tvangsarv til livsarvinger?

Arveloven indeholder forskellige regler for båndlæggelse af arv til livsarvinger, alt afhængigt af, om det er tvangsarven eller friarven som man ønsker at båndlægge. Tvangsarven udgør ¼ af den formue som du efterlader dig og skal ifølge arveloven efterlades til dine tvangsarvinger. Jeg tager afsæt i, at du ikke har andre livsarvinger end dine to døtre, hvorfor ¼ af din efterladte formue, tilfalder dine to døtre i forening.

Adgangen til at båndlægge dine døtres tvangsarv, er begrænset af arveloven. Det er således kun muligt at båndlægge livsarvingers tvangsarv indtil de fylder 25 år. Da du skriver, at dine to døtre er voksne kvinder, går jeg næsten ud fra, at de er fyldt 25 år, eller i hvert fald gør det inden for den nærmeste fremtid. I forhold til dine døtres tvangsarv, vil en båndlæggelse heraf således være uvirksom. Med andre ord, er det ikke muligt at båndlægge tvangsarven til dine døtre.

Er det muligt at båndlægge friarv til livsarvinger? 

Reglerne er dog anderledes for friarven til livsarvinger. Friarven udgør den sidste ¾ af den efterladte formue, som man frit kan testere over. Foretager man sig ikke noget – det vil sige opretter man ikke noget testamente, vil friarven automatisk tilfalde livsarvingerne, som i din situation er dine to døtre.

Adgangen til at båndlægge friarven til dine livsarvinger, er ikke begrænset i samme omfang som tvangsarven. Det er nemlig muligt at båndlægge hele friarven til livsarvinger. Den eneste betingelse som arveloven opstiller herfor er blot, at man som arvelader finder det bedst for livsarvingen.

Hvordan båndlægger man så friarven?

Jeg foreslår, at du opretter et testamente, hvori du tilkendegiver dit ønske om at båndlægge friarven til dine døtre.

I testamentet skal du indsætte en bestemmelse, hvori du redegør for begrundelsen for båndlæggelsen af friarven. En efterprøvelse af din begrundelse for båndlæggelsen, finder ikke sted i forbindelse med selve oprettelsen af testamentet. Det er dog vigtigt, at testamentet indeholder en sådan begrundelse, idet den vil få betydning ved en eventuel senere vurdering af, om de båndlagte midler skal frigives til dine døtre efter arvelovens regler. Det vil sige i tilfælde af, at forholdene på et senere tidspunkt ændrer sig og det derfor er åbenbart, at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over dine rettigheder, alternativt kan du læse mere om arveretlige forhold i min brevkasse under: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.