Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg blive i huset?

Kære advokat Kromann,

Jeg læser med stor glæde hver uge din juridiske brevkasse. Jeg har nu nogle spørgsmål, som jeg håber, at du kan være behjælpelig med.

Min mand har tre børn, mens jeg har et barn fra vores tidligere ægteskaber. Efter vores ægteskabs indgåelse valgte vi at oprette et testamente. Jeg er nu blevet i tvivl om, om den af os, som måtte blive længstlevende, har mulighed for at forblive i vores nuværende bolig ved førstafdødes død.

Hvis alle vores børn underskriver ”forhåndssamtykke til uskiftet bo” betyder det så, at vi kan blive boende i boligen uden yderligere foranstaltninger ved førstafdødes død?

Vi har fælleseje i ægteskabet, men har overvejet at oprette særeje for mit vedkommende, har det nogen betydning i forhold til at hensidde i uskiftet bo?

På forhånd tak for dit svar.

Med venlig hilsen

Ægtefællen


Svar:

Kære ægtefælle,

Tak for dine gode spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Det følger af dansk ret, at den længstlevende ægtefælle har ret til at få boet efter førstafdøde udleveret til uskiftet bo med fællesbørn. Det vil med ord andre sige, at boet ikke skal fordeles mellem ægtefællen og/eller livsarvinger og at der ikke skal udredes arv til fællesbørnene, men at den længstlevende ægtefælle i stedet overtager hele nettoformuen og rådigheden over denne. Dette betyder også, at længstlevende – som udgangspunkt - derved får mulighed for at blive boende i det fælles hjem, idet der ikke skal udredes arv til livsarvingerne.

Imidlertid har I begge børn fra jeres tidligere ægteskaber, hvorfor længstlevende alene kan hensidde i uskiftet med afdødes særbørn, hvis disse giver deres samtykke til det uskiftet bo. Samtykket kan enten gives efter førstafdødes død eller som et forhåndssamtykke. Ofte vil man i forbindelse med oprettelse af et gensidigt testamente bestemme, at længstlevende skal kunne forblive i uskiftet bo. En sådan bestemmelse bliver i praksis ofte kombineret med en bestemmelse om, at såfremt særbørnene undlader at give samtykke, skal deres arv begrænses til tvangsarven, således at længstlevende arver mest muligt og dermed får bedre mulighed for blandt andet at blive boende i huset.

Et forhåndssamtykke kan ikke tilbagekaldes, men kan dog være betinget eller tidsbegrænset.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt for at den længstlevende ægtefælle har mulighed for at hensidde i uskiftet bo.

For det først kan man ikke sidde i uskiftet bo, hvis der har været fuldstændigt særeje i ægteskabet, idet førstafdødes særeje i så fald skal skiftes ved den førstafdødes død. Modsætningsvist kan den længstlevendes godt sidde i uskiftet bo, hvis der alene har været fuldstændigt særeje for så vidt angår længstlevendes formue. Såfremt man derimod har haft skilsmissesæreje, er det muligt at sidde i uskiftet bo, idet skilsmissesæreje bliver til fælleseje ved den førstafdødes død.

Det er endvidere et krav for at sidde i uskiftet bo, at den længstlevende ikke er insolvent. Er den længstlevende insolvent, kan skifteretten dog alligevel tillade, at længstlevende sidder i uskiftet bo, hvis insolvensen må anses for ”ubetydelig” i forhold til boets størrelse, eller ved at førstafdødes særbørn - til trods for den længstlevendes økonomiske forhold – giver samtykke til uskiftet bo. Den længstlevende skal dog have tilstrækkelige midler til at dække egne såvel som førstafdødes økonomiske forpligtelser. Det vil med andre ord sige, at der ikke er mulighed for uskiftet bo, hvis begge ægtefæller har været insolvente.

Det uskiftede bo skal dog under alle omstændigheder senest skiftes ved den længstlevendes død eller hvis længstlevende ønsker at indgå nyt ægteskab. Ligeledes kan den længstlevende ægtefælle på ethvert tidspunkt vælge at skifte boet.

Som det fremgår af ovenstående, kan det være en god idé, at oprette et nyt gensidigt testamente med bestemmelse om blandt andet uskiftet bo. Derudover vil jeg anbefale jer, at få jeres arvingers forhåndssamtykke til det uskiftet bo.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig et overblik over jeres muligheder.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk  

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.