Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg tilgodese mine børnebørn i testamentet?

Kære Monica Kromann

Jeg har tidligere haft en advokat, som har hjulpet mig med alle mine juridiske problemstillinger, men vedkommende er desværre gået bort. Jeg har læst dine mange gode svar i avisen, hvorfor jeg håber, at du vil hjælpe mig med svar på nogle spørgsmål, som jeg har tumlet med et stykke tid.

Da vi giftede os, oprettede min mand og jeg et testamente, hvor vi har skilsmissesæreje, som ophæves ved den enes dødsfald, hvilket vi gjorde for at sikre hinanden bedst muligt. I testamentet redegjorde vi desuden for hvem af vore børn der skulle arve hvad. Min mand og jeg har hver to børn fra vores første ægteskab, jeg har en søn og en datter.

Min søn døde for flere år siden, men efterlod sig et barn, der naturligvis skal arve min søns andel af arven efter mig, hvilket fortsat skal være således. Mit egentlige spørgsmål er herefter, om jeg kan tilgodese min datters to voksne børn, der i øjeblikket begge læser, og samtidig nedskrive min datters arv, så min datters børn arver så meget som muligt af det, som ellers tilfalder min datter? Hvor meget og hvor lidt skal mine børn have i tvangsarv?

Det hele skal forstås på den måde, at jeg ønsker testamentet udformet således, at mine to børnebørn på min datters side er sikret den nødvendige hjælp under deres studier, hvis der skulle ske mig noget, inden de får studierne færdiggjort. Jeg håber, at du kan hjælpe og ser frem til at modtage svar.

Med venlig hilsen

Bedstemoderen


Svar:

Kære bedstemoder.

Mange tak for din e-mail og dine spørgsmål om arv, som jeg naturligvis vil besvare. Det er altid en god idé at gennemgå sit testamente fra tid til anden for at sikre, at bestemmelserne stadig fordeler arven i overensstemmelse med det ønskede, ikke mindst hvis der sker forandringer i familieforholdene. Du beskriver ikke, hvornår du og din mand fik udarbejdet testamentet, men som følge af den nye arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008, kan en opdatering være nødvendig, alt efter testamentets indhold, jeres familieforhold og naturligvis dine og din mands ønsker. Dette kan du i øvrigt læse mere om i brevkassesvaret ”Behov for nyt testamente?”, som kan findes på www.advokatkromann.dk/artikler.

Du skriver i din e-mail, at det fremgår af jeres testamente, at I har skilsmissesæreje. Ægteskabets formueordning kan ikke aftales ved testamente, men derimod ved ægtepagt, hvorfor jeg gætter på, at du og din mand oprettede en sådan, eventuelt samtidig med testamentet, ved ægteskabets indgåelse. Som du ganske rigtig skriver, bliver skilsmissesæreje til almindeligt fælleseje i tilfælde af død, hvorfor denne formueordning ikke har indflydelse på fordelingen af arven efter dig og din mand. Det er derfor udelukkende jeres testamente, og ikke jeres ægtepagt, som skal ændres, hvis du ønsker en fordeling af arven som beskrevet, hvor en del af arven efter dig går direkte til dine børnebørn, som bestemt er en mulighed.

Da du og din mand har formuefællesskab ved død, skal jeres fællesbo deles, når den første af jer går bort. Såfremt du bliver første afdøde, udgør arven efter dig således halvdelen af jeres fællesbo. Tvangsarven efter dig udgør ¼, hvilket kan være anderledes end da du og din mand oprettede testamentet, da det før den 1. januar 2008 kun var muligt at testere over halvdelen af arven, mens tvangsarven udgjorde den anden halvdel. Uanset om testamentet er oprettet før den nye arvelov trådte i kraft, vil bestemmelserne blive tolket i overensstemmelse med den nye arvelov. Tvangsarven efter dig skal deles mellem din ægtefælle og dine livsarvinger, som således hver er tvangsarving til 1/8 af arven efter dig.

Du kan ikke afskære din datter, eller din afdøde søns barn for den sags skyld, fra denne tvangsarv, men som beskrevet ovenfor kan du ved testamente bestemme, hvem der skal arve ¾ af arven efter dig. Det står dig frit for at fordele disse ¾ af arven efter dig, hvorfor fordelingen af arven til dine børnebørn er op til dig. Den kan således fordeles med 1/3 til hvert af dine tre børnebørn, men du kan også bestemme, at din datters to studerende børn skal arve en større del end din afdøde søns barn, hvilket kan være relevant, idet denne, i modsætning til din datters børn, allerede er tvangsarving.

Det har ingen betydning for boafgiften, eller arveafgiften som den mere populært betegnes, at arven efter dig går til dine børnebørn i stedet for din datter. Arveafgiften udgør således 15 % for den nærmeste familie, hvilket blandt andet inkluderer børnebørn.

Det er dog muligt at støtte dine studerende børnebørn i levende live, såfremt du har økonomisk råderum hertil, og samtidig undgå at betale en afgift af beløbet, idet der ikke skal betales gaveafgift på gaver op til kr. 58.700 der gives til den nærmeste familie, herunder børnebørn., hvilket i dit tilfælde betyder, at du kan give hver af din datters studerende børn en årlig gave på op til kr. 58.700 uden at det får skattemæssige eller afgiftsmæssige konsekvenser. En sådan gave vil derudover ikke være til hinder for, at du giver dine børnebørn sædvanlige lejlighedsgaver, som f.eks. julegaver, når blot værdien af disse gaver er af mindre omfang, da sådanne gaver ikke beskattes i praksis.

Det er derudover også muligt at give dine børnebørn en økonomisk håndsrækning, der overstiger ovennævnte beløbsgrænse, hvilket kan gøres ved at oprette et rente- og afdragsfrit familielån, hvor lånebeløbet udbetales straks, hvorefter dine børnebørn afdrager gælden med et årligt beløb, der svarer til beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver, hvorved lånet i praksis fungerer som et afgiftsfrit arveforskud.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig et overblik over dine muligheder for at sikre dine børnebørn den økonomiske hjælp og sikkerhed, som du ønsker for dem under deres studier, hvilket i øvrigt er yderst betænksomt af dig. Jeg vil anbefale, at du kontakter en ny advokat, der kan gennemgå dit og din mands testamente og se til, at testamentets bestemmelser er i overensstemmelse med jeres ønsker, herunder at dine børnebørn modtager størstedelen af arven efter dig, såfremt de fortsat er i gang med deres studier, når du engang går bort. Advokaten vil ligeledes kunne rådgive yderligere omkring oprettelsen af et familielån, som beskrevet ovenfor. Fortsat god sommer.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.