Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Pludseligt dødsfald og ingen arv

Kære Monica Kromann,

Jeg mistede for nyligt min samlever i forbindelse med et trafikuheld. Vi havde været sammen i ca. 5 år, og havde boet sammen de seneste 3½ år. Vi har haft fælles økonomi, men vi fik desværre aldrig oprettet noget testamente. Dels følte vi, at vi var for unge, og dels var vi ret sikre på, at vi ville arve hinanden, når vi nu boede sammen.

Dette har desværre vist sig ikke helt at være tilfældet. Min samlevers familie ønsker på ingen måder, at jeg arver noget som helst efter min samlever. Deres advokat har også sendt mig et brev, hvori der står, at jeg ikke har nogen arveret efter min samlever.

Kan det virkelig være sandt, at jeg slet ikke arver noget som helst efter min samlever, selvom vi har boet sammen i flere år og blandt andet havde fælles økonomi?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og dit spørgsmål som jeg vil besvare i det følgende.

Det korte svar på dit spørgsmål er desværre ja. Der er imidlertid mange, der tror, at samlevende har en gensidig arveret – dvs. at de arver hinanden - hvilket dog desværre ikke er tilfældet. Der gælder nemlig ingen gensidig arveret for kærester/samlevende, og dette gælder uanset varigheden og omfanget af samlivet, herunder om man har haft fælles økonomi og/eller børn.

Det er i udgangspunktet alene ægtefæller, forældre og livsarvinger, der har gensidig arveret. Dette følger af Arveloven, og kaldes af den grund også for den legale arveret. Arveloven inddeler arvingerne i tre arveklasser, hvor arvinger i næste arveklasse alene arver, såfremt der ingen arvinger er i den forudgående arveklasse. Hvis din samlever ikke efterlader sig arvinger i første arveklasse, dvs. livsarvinger – eller ægtefælle - arver din samlevers forældre, subsidiært disses livsarvinger, dvs. din samlevers søskende og stedsøskende. Denne gruppe udgør den anden arveklasse. Efterlader din samlever sig hverken arvinger i første eller anden arveklasse, tilfalder arven efter din samlever dennes bedsteforældre, subsidiært disses livsarvinger, der udgør den tredje og sidste arveklasse.  Efterlader din samlever sig ingen arvinger i nogen af de tre arveklasser, tilfalder arven Staten.

Du har således desværre ingen automatisk arveret efter din samlever. Du har dog under alle omstændigheder ret til at udtage dine egne genstande og aktiver fra boet samt halvdelen af værdien af genstande erhvervet sammen.

Jeg anbefaler derfor også, at samlevende stærkt overvejer at få oprettet et udvidet samlevertestamente. Herved kan samlevende i vidt omfang sidestilles med ægtefæller i arvemæssig henseende. Det er en betingelse for at oprette et udvidet samlever testamente, at:

  • man opfylder betingelserne for at kunne indgå ægteskab med hinanden, at

  • der ikke tidligere er et udvidet samlevertestamente, og

  • at man på tidspunktet for førstafdødes død har levet sammen i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år eller have, have haft eller venter et fælles barn.

 

Afhængigt af samlivets varighed, herunder om der er fællesbørn eller særbørn, vil den længstlevende samlever med et udvidet samlevertestamente kunne arve op til hele nettoarven efter førstafdøde. Er der fællesbørn, vil en længstlevende samlever kunne arve op til 7/8, og såfremt førstafdøde efterlader sig særbørn, vil den længstlevende ”alene” kunne arve 3/4. Med et udvidet samlevertestamente kan samlevende således stilles væsentlig bedre, og man kan derved undgå, at den længstlevende i værste fald må gå fra hus og hjem.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at samlevende ikke er fritaget for betaling af boafgiften på 15 %, hvis samlivet har varet i mere end 2 år, eller bo- og tillægsafgiften på 36,25 %, hvis samlivet har været af kortere varighed.

Hvis der er foretaget en indsættelse af nærmeste pårørende som begunstiget på en forsikrings- og/eller pensionsordning, vil en samlever i visse tilfælde blive anset som begunstiget, hvis afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle eller registreret partner, i fald

1) I sammen venter, har eller har haft et barn, eller  2) I har levet sammen på en fælles adresse i et ægteskabslignende forhold de seneste 2 år før dødsfaldet. 

Såfremt man ønsker at oprette et udvidet samlevertestamente, vil jeg anbefale, at man kontakter en advokat, som kan rådgive nærmere vedrørende testamentes virkninger, og navnlig sikre at testamentet får virkning i henhold til testators ønsker.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke fremover.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.