Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal vi oprette et samlevertestamente?

Kære Monica Kromann,

Jeg læser med glæde brevkassen med juridiske svar. Der er altid et eller andet, jeg kan blive klogere på. Nu har jeg så selv et spørgsmål vedrørende testamente, som jeg håber, at du vil svare på.

Min samlever og jeg havde oprettet et gensidigt testamente. Nu er min samlever afgået ved døden og boet er blevet opgjort og delt. Betyder dette, at testamentet automatisk er annulleret?

Er det overhovedet en god idé i første omgang at oprette et gensidigt samlevertestamente?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Mange tak for din henvendelse og dine spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.  

Jeg ligger i det følgende til grund, at der er tale om et gyldigt udvidet samlevertestamente (også benævnt gensidigt samlevertestamente), og at boet efter din samlever er skiftet i overensstemmelse med testamentet.

Bortfald af testamente

Et udvidet samlevertestamente bortfalder almindeligvis (automatisk), såfremt parterne indgår ægteskab med hinanden eller med en anden, eller hvis de ophæver samlivet grundet uoverensstemmelser.

Derimod bortfalder testamentet som udgangspunkt ikke automatisk, blot fordi den ene part afgår ved døden og boet efter denne skiftes. Dette skyldes, at parterne i et gensidigt testamente ofte vil have begunstiget hinanden på bekostning af eventuelle (sær)børn og andre arvinger/legatarer. Som følge heraf vil parterne i et gensidigt testamente almindeligvis bestemme og forudsætte en bestemt fordeling af arven efter længstlevende, herunder omfanget af længstlevendes testationsret, ligesom testamentet ofte vil være gjort uigenkaldeligt for længstlevende. Hvis et sådant testamente således automatisk bortfaldt efter førstafdødes død, ville dette medføre en væsentlig forringelse af retstillingen for førstafdødes livsarvinger. Der kan imidlertidig være bestemt andet i et testamente, og hvorvidt Jeres gensidige testamente er bortfaldet eller om du ensidigt kan tilbagekalde/ændre testamentet, kan jeg derfor ikke give et entydigt svar på, da det beror på ordlyden af testamentets bestemmelser - begge dele har dog formodningen mod sig.

Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter en advokat, der kan gennemgå testamentet for dig og vurdere, om der er mulighed for at ændre testamentet, således at det er i overensstemmelse med dine ønsker.

Bør samlevende oprette et testamente?

Ugifte samlevende har ingen gensidig arveret, hvilket gælder uanset varigheden af samlivet, og uanset om parterne har indrettet sig som ægtefæller og har fællesbørn. Samlevende risikerer derfor - i værste fald - at skulle gå fra hus og hjem, hvis deres samlever pludselig afgår ved døden, fordi eventuelle særbørn skal have arven udbetalt. Er der ikke oprettet et (udvidet samlever)testamente, vil arven efter førstafdøde, herunder formue og fast ejendom, blive fordelt i overensstemmelse med arvelovgivningen, der inddeler arvingerne i tre såkaldte arveklasser:

  1. afdødes ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
  2. afdødes forældre (subsidiært deres livsarvinger),
  3. afdødes bedsteforældre (subsidiært deres livsarvinger).

Hvis afdøde ikke efterlader sig arvinger i nogen af de nævnte klasser, og afdøde ikke har oprettet et testamente tilfalder afdødes formue staten.

Arvens fordeling kan i mangel af et testamente således forekomme vilkårlig såvel som urimelig.

Jeg anbefaler derfor stærkt, at samlevende - såfremt de opfylder betingelserne herfor – opretter et udvidet samlevertestamente, hvorved de i væsentligt omfang kan få arveret som var de ægtefæller. Der kan læses mere om udvidet samlevertestamente og betingelserne herfor på www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.