Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Staten skal have mindst muligt

Kære Kromann,

Tak for en god og oplysende brevkasse.

Jeg har ikke selv mand eller børn, hvorfor jeg ønsker, at det jeg efterlader mig skal tilfalde min søster.

Jeg har hørt at arveafgiften er høj, og jeg ser helst at færrest mulige af mine penge ender i Statskassen. Jeg har ladet mig fortælle, at man kan undgå arveafgiften ved at lade en velgørende organisation få del i arven. Desuden fortalte en af mine bekendte mig for nyligt, at velgørende organisationer desuden vil betale omkostningerne til et testamente, hvis man samtidig begunstiger organisationen.

Jeg tænker, at dette kunne være relevant for mig, og ønsker derfor at høre mere om mine muligheder herfor.

Jeg håber, du kan give mig et overblik over, hvorvidt det vil være gunstigt for mig at lade en del af arven efter mig tilfalde en velgørende organisation, så min søster kan få mest muligt udbetalt.

Med venlig hilsen

Brevkasselæseren


Svar:

Kære Brevkasselæser,

Tak for dit meget relevante spørgsmål til brevkassen, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Når der udbetales arv, skal der betales en såkaldt boafgift til Staten. Alle andre end ægtefæller – og visse velgørende organisationer – skal betale boafgift og denne svinger mellem 15 % og 36,25 % alt efter relationen mellem den afdøde og arvingen.

Den afdødes søskende skal betale en boafgift på 15 % samt en tillægsboafgift på 25 %. Beregningsmæssigt trækker man 25 % fra det beløb, hvorfra der allerede er trukket boafgift på 15 %. Således bliver den samlede afgift 36,25 %. Der ydes dog et bundfradrag på kr. 282.600 kr. (2017-niveau), således at der alene skal betales boafgift på 15 % af den del af arven, der overstiger dette beløb.

Med et eksempel:

Udgør arven efter dig 1 mio. kr., hvilken du har testeret til din søster, skal bundfradraget fratrækkes ved beregningen af boafgiften. De 15 % udgør herefter 107.610 kr.

Herefter udregnes tillægsboafgiften på 25 % af den resterende arv, men uden bundfradraget. Tillægsboafgiften udgør herefter 223.097,50 kr., således at din søster sammenlagt skal betale 330.707,50 kr. i afgift til staten.

Din søster får således udbetalt 669.292,50 kr. af arven på 1 mio. kr. efter dig.

Fordelen ved at begunstige en velgørende organisation i testamentet er, at din søster herefter kan slippe for at betale afgift af arven, samtidig med at den velgørende organisation modtager et beløb til brug for dens virke.

Rent praktisk foregår det således, at man i testamentet bestemmer, at organisationen skal arve – typisk minimum 30 % af den samlede arv – på betingelse af, at denne afholder alle bo- og tillægsboafgifter.

Herefter vil din søsters bruttoarv være lig med hendes nettoarv. Har du bestemt, at f.eks. Røde Kors skal arve 30 % og din søster de resterende 70 % af den arv, du efterlader dig på samlet 1 mio. kr., vil din søster således arve 700.000 kr. og dermed arve mere end hvis du ikke havde begunstiget en velgørende organisation.

Samtidig vil Røde Kors arve 30 % og stå for betaling af din søsters bo- og tillægsafgift (af de 700.000 kr.), således at de i sidste ende vil modtage 78.042,50 kr.

Samlet set vil det altså betyde, at en langt mindre del af arven efter dig ender med at gå i Statskassen. I stedet vil din søster få udbetalt mere i arv, da hun slipper for at betale den høje boafgift, samtidig med at du tilgodeser en velgørende organisation.

Nogle velgørende organisationer dækker også advokatomkostningerne i anledning af oprettelse eller tilrettelse af et testamente, såfremt man begunstiger organisationen i testamentet. Dette gælder bl.a. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse, hvilket du kan læse mere om på disse hjemmesider: https://www.rodekors.dk/stoet/arv-og-testamente og https://www.cancer.dk/stoet-os/arv-og-testamente/.

Afgiftsreglerne er komplicerede, men generelt kan det siges, at boet skal have en vis størrelse – omkring 500.000 kr. eller derover – for at det kan betale sig, at benytte ovenstående fremgangsmåde.

Der findes en liste over de velgørende fonde, foreninger, stiftelser mv., der er godkendte til at modtage arv og legater afgiftsfrit. Listen kan findes på SKAT’s hjemmeside.

Reglerne om bo- og tillægsafgift er som nævnt ganske komplicerede, hvorfor jeg vil anbefale dig, at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret med henblik på rådgivning i din sag.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.