Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Får vi automatisk fælles forældremyndighed over vores ufødte barn, når vi er gået fra hinanden?

Kære Monica Kromann

Jeg er højgravid, og jeg er for nylig gået fra min kæreste. Vi har boet sammen i to år, men planen er, at jeg nu flytter i en lejlighed alene med vores kommende barn.

Der er nogle omstændigheder, der gør, at jeg ønsker, at jeg skal have forældremyndigheden alene.

Mit spørgsmål er derfor, om vi automatisk får fælles forældremyndighed – også selvom vi er gået fra hinanden?

Hvordan er retsstillingen i forhold til samvær og forældremyndighed, når forældrene går fra hinanden før barnets fødsel? Jeg er desuden nervøs for, om vores barn får en turbulent start på livet, hvis man allerede de første leveår skal have skifteordning?

På forhånd tak for hjælpen.

 

Med venlig hilsen

Maja


Svar:

Kære Maja

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det korte svar på dit spørgsmål er, at ja, I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres ufødte barn.

Det følger af Forældreansvarslovens § 7. stk. 3, at såfremt en mand anses for far til barnet ifølge anerkendelse eller afgørelse, har forældrene fælles forældremyndighed hvis de har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.

Du oplyser, at du er højgradvid, og at du har boet sammen med din ekskæreste indtil for nylig. I vil derfor få fælles forældremyndighed over barnet i medfør af bestemmelsen i Forældreansvarslovens §7, stk. 3.

Såfremt I er enige om det, kan I aftale, at du skal have forældremyndigheden alene. En sådan aftale kan dog først gyldigt indgås efter barnets fødsel.

Såfremt I ikke er enige om, at du skal have forældremyndigheden alene, kan den fælles forældremyndighed som udgangspunkt kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

I forhold til dit spørgsmål om samvær, kan I som forældre i princippet selv indgå aftale om samværets omfang. Såfremt I ikke kan blive enige herom, kan I tage kontakt til Familieretshuset med henblik på at få hjælp til fastsættelse af samværet.

I barnets første levetid vil der typisk kun være tale om et par timers samvær hver uge, ligesom samværet typisk vil foregå i moderens hjem det første stykke tid. Du kan kontakte Familieretshuset for at høre mere om, hvorledes samværet fastsættes.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål i relation til forældremyndighed og fastsættelse af samvær herunder behov for bistand til at udforme en samværsaftale, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.