Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hæfter jeg for min ægtefælles skattegæld?

Kære Monica Kromann. 

Jeg er lige blevet gift, og har i den forbindelse en række juridiske spørgsmål. Et af dem er, om indgåelsen af ægteskabet påvirker min retsstilling i forhold til min ægtefælles gæld til SKAT.

Kan jeg hæfte for min ægtefælles skattegæld, eller er gælden mig uvedkommende?

Med venlig hilsen

Tina


Svar:

Kære Tina.

Tak for dit spørgsmål til min brevkasse, som jeg i det følgende vil besvare.

I dansk ret gælder der et udgangspunkt om, at man ikke hæfter for sin ægtefælles gæld, uanset om der er delingsformue eller særeje i ægteskabet som formueordning. Ens ægtefælles kreditorer kan derfor ikke afkræve dig betaling for den gæld, som din ægtefælle har stiftet, hverken før eller under ægteskabet, idet principperne om særråden og særhæften finder anvendelse.

Det betyder, du ved indgåelsen af ægteskabet fortsat råder over dine aktiver og formue således, at du kan indgå retshandler uden at spørge din ægtefælle om lov forinden.

For at en kreditor skal kunne inddrive din ægtefælles gæld hos dig, skal der derfor foreligge en udtrykkelig aftale herom mellem dig og kreditoren.

Til denne hovedregel er der dog nogle få undtagelser, herunder at ægtefæller hæfter for den andens skattegæld. 

Når SKAT er kreditor følger det af dansk ret, at en ægtefælle kan blive subsidiær hæftende for den anden ægtefælles skattegæld, såfremt nogle betingelser er opfyldte.

  • Den første betingelse er, at SKAT skal have foretaget forgæves udlæg hos skyldnerægtefællen. Der skal dermed være konstateret en manglende betalingsevne hos skyldneren, ved forsøgt udlæg, hvorved pantefogeden har forsøgt at inddrive gælden i diverse aktiver, førend den subsidiære hæftelse indtræder for den anden ægtefælle.
  • Den anden betingelse er, at parterne skal være gift og være samboende på tidspunktet for det forgæves foretagende udlæg hos skyldnerægtefællen. Såfremt samlivet mellem ægtefællerne var ophævet på tidspunktet for den forgæves fogedforretning, kan SKAT med andre ord, ikke inddrive skattegælden hos den anden ægtefælle.
  • Endeligt finder reglen om hæftelse over for SKAT kun anvendelse for oparbejdet skattegæld fra året, hvor I indgik jeres ægteskab og gæld oparbejdet herefter. Du kan derfor ikke blive subsidiært hæftende for gæld til SKAT, som er stiftet forud indgåelsen af jeres ægteskab.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit arveretlige emner i min brevkasse.

Desuden kan du læse mere om familie- og arveretslige emner i min brevkasse.

Min brevkasse finder du på:  www.advokatkromann.dk/brevkassen 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.