Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan sikrer jeg, at det jeg arver, bliver mit særeje?

Kære Monica Kromann

Jeg står over for at skulle modtage en arv i form af penge efter min mor. Arven er særeje til mig.

Jeg vil gerne beholde hele arven personligt, således at andre ikke skal have del i pengene. Jeg er gift.

Hvordan kan jeg sikre, at ingen andre end jeg får del i arven efter min mor?

Jeg håber du vil besvare mit spørgsmål.

Med venlig hilsen

L.V.


Svar:

Kære L.V.

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Ægtefællers formuer indgår helt automatisk i et formuefællesskab. Det vil sige, at begge ægtefællers formuer fordeles lige mellem ægtefællerne i tilfælde af separation og skilsmisse. Ægtefæller kan dog gennem en ægtepagt aftale, at der kun skal være delvis formuefællesskab, eller at der slet ikke skal være formuefællesskab.

En arvelader kan i et testamente bestemme, at den arv der efterlades, skal være arvingens særeje. Det vil sige, at din mor gennem et testamente frit kan bestemme, at din arv efter hende skal være dit særeje.

Hvorvidt din arv efter din mor bliver dit særeje afhænger derfor dels af, hvordan du og din ægtefælle har indrettet jeres formuer, dels af, om din mor har lavet et testamente, hvori hun har bestemt, at din arv efter hende skal være dit særeje.

Hvis din mor har oprettet et gyldigt testamente, hvori hun har bestemt, at den arv, der tilfalder dig skal være dit særeje, så vil arven helt automatisk blive dit særeje. Det vil sige, at din arv ikke skal deles med din ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Hvis din mor ikke har oprettet et testamente, så vil arven alene blive dit særeje, hvis du og din ægtefælle har oprettet en ægtepagt, der bestemmer særeje.

Har du og din ægtefælle ikke har oprettet en ægtepagt, vil arven indgå i jeres formuefællesskab, og skal således deles med din ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Såfremt din mor ikke har bestemt særeje for din arv gennem gyldigt testamente, og du og din ægtefælle ikke har oprettet en ægtepagt, kan du sikre, at din arv bliver dit særeje ved, at du sammen med din ægtefælle opretter en ægtepagt.

I en ægtepagt kan du og din ægtefælle aftale, at arven efter din mor skal være dit særeje. Dermed får din ægtefælle ikke del i arven, hvis I på et tidspunkt vælger at lade jer separere eller skille.

Hvis du også ønsker at begunstige din ægtefælle mindst muligt med arven i tilfælde af, at du går bort først, kan I aftale, at arven også skal være dit særeje, hvis du går bort før din ægtefælle – i daglig tale kaldet fuldstændigt særeje. I så fald skal arven efter din mor udredes til dine arvinger med det samme du går bort, og din ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med arven efter din mor. Jeg skal her gøre opmærksom på, at din ægtefælle er arving efter dig.

En gyldig ægtepagt forudsætter, at begge ægtefæller er enige om dens indhold og oprettelse.

 

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte

en advokat med speciale i familieret.

 

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.