Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan vil skilsmisser fremover blive behandlet i det nye familieretlige system?

Kære Monica Kromann,

 

Jeg følger med stor interesse med i din juridiske brevkasse. Jeg har to børn med min kone, og vi er for nyligt blevet enige om at gå fra hinanden. I den forbindelse er jeg blevet gjort opmærksom på, at der snart kommer et nyt system for skilsmisser. Jeg har dog svært ved at læse mig frem til, hvad dette har af betydning for mig og min kone i vores nuværende situation, og jeg vil derfor spørge, om du vil gennemgå de væsentligste af de nye regler?

 

Med venlig hilsen

Den nysgerrige


Svar:

Kære Nysgerrige,

 

Tak for dit spørgsmål. Det er korrekt, at Folketinget har indgået en aftale om et nyt familieretligt system, som skal gælde for skilsmisser. Aftalen vil blive omsat til et lovforslag i efteråret 2018, og det forventes, at det nye system træder i kraft den 1. april 2019. Det er derfor ikke sikkert, at de nye regler får betydning for dig og din skilsmisse, men jeg vil i det følgende gennemgå de væsentligste ændringer, og hvad det nye system har af betydning for personer, der skal skilles.

 

Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, at det altovervejende hensyn i aftalen om det nye, samlede system, er hensynet til de børn, hvis forældre skal skilles. Man har desuden et ønske om at lette sagsbehandlingen for at gøre processen mere overskuelig for alle parter, og dette gøres ved at simplificere de instanser, man som borger er i kontakt med i forbindelse med en skilsmisse.

 

Uanset hvilken problemstilling man som part i sagen ønsker hjælp til, skal man fremover henvende sig i et såkaldt Familieretshus, som skal erstatte Statsforvaltningen. I det nye system bliver skilsmisser herefter delt op i tre sagsbehandlingsspor: et grønt for ukomplicerede skilsmisser, et gult for skilsmisser med enkeltstående problemer eller udfordringer og et rødt for skilsmisser, hvor forældrene og dermed barnet har allermest behov for hjælp.

 

I Familieretshuset er det ønsket, at forældrene gennem konflikthåndtering selv skal nå frem til de løsninger, der bedst for dem og deres børn. Såfremt det ikke er muligt, skal sagerne henvises til retssystemet. Indgribende afgørelser skal træffes ved dom, hvorfor der i højere grad end nu vil ske domstolsinddragelse i de familieretlige sager. Sagerne på det familieretlige område skal fremover behandles af Familieretten, som bliver en afdeling af de enkelte byretter.

 

Som noget helt nyt vil man indføre en refleksionsperiode på 3 måneder, når parterne er blevet enige om separation eller skilsmisse. I denne periode har forældrene adgang til forskellige vejledningstilbud i Familieretshuset, som skal sikre, at børnene ikke belastes unødigt af forældrenes brud. I refleksionsperioden vil det desuden blive sådan, at begge forældre er bopælsforældre for barnet.

En meget væsentlig ændring i det nye system er, at forældrene har mulighed for at aftale delt bopæl, også efter refleksionsperioden. Dette skal dog kun være muligt for forældre, der kan samarbejde til barnets bedste. En aftale om delt bopæl og aftaler om deleordninger skal derfor kun være muligt i det grønne sagsbehandlingsspor, og Familieretten kan ikke træffe afgørelse herom.

 

Selvom det nye familieretlige system først forventes at træde i kraft 1. april 2019, er der allerede på nuværende tidspunkt ved at ske en ændring i domstolsbehandlingen af de familieretlige sager. Således har Domstolsstyrelsen netop offentliggjort en ny vejledning til byretsdommere om behandling af sager om bopæl og forældremyndighed. Vejledningen har til formål at gøre processen i de familieretlige sager mere ensartet på tværs af de forskellige byretter, og samtidig at gøre processen mere overskuelig for parterne i sagen.

 

Forhåbentlig vil den nye vejledning medvirke til, at personer i samme situation som dig vil opleve en mere effektiv sagsbehandling under skilsmissen – også inden det nye familieretlige system rulles ud.

 

Jeg håber, at ovennævnte har givet dig et overblik over ændringerne. Såfremt du har brug for yderligere vejledning eller hjælp i forbindelse med skilsmissen, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret.

 

Med venlig hilsen

Advokat Monica Kromann (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.