Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg få samvær med mit barn over julen?

Kære Monica

 

Min kæreste og jeg gik fra hinanden for nogle år siden. Vi har sammen et barn på 7 år, som min ekskæreste har bopælen over. Jeg har løbende samvær med mit barn hver anden weekend i ulige uger. Vi har ikke aftalt noget omkring samvær i ferierne.

Jeg vil gerne holde jul med mit barn i år. Min ekskæreste vil ikke indgå i en dialog herom, hun vil gerne ud at rejse med vores datter. Mit spørgsmålet er derfor, om jeg har ret til samvær over julen, og kan min ekskæreste rejse med min datter uden, at jeg samtykker?

 

Hilsen Søren


Svar:

Kære Søren,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at retten til samvær med dit barn i ferierne herunder juleferien afhænger af, om I har indgået en aftale om, at dit løbende samvær bortfalder, når din ekskæreste holder ferie.

Hvis I ikke har aftalt, at det løbende samvær bortfalder i din ekskærestes ferie, vil du nogle år have mulighed for samvær med din datter juleaften. Udgangspunktet ved samvær er, såfremt andet ikke er aftalt, at det løbende samvær fortsætter hele året dermed også i ferierne. Julen i år falder i uge 51 i en weekend. Da du ifølge jeres aftale har samvær hver anden weekend i ulige uger, har du samvær med din datter fra d. 23. december til og med d. 25. december. Du har derfor i år ret til at holde julen med din datter i henhold til jeres samværsaftale. Såfremt din ekskæreste nægter dig at gennemføre samvær med din datter juleaften, kan du få hjælp hos Familieretten ved at anlægge en sag. Dette forudsætter, at I har indgået aftale om en fuldbyrdelsesklausul. Såfremt at I ikke har dette, kan du ikke få hjælp hos Familieretten til fuldbyrdelse af samværet-

Da I ikke har aftalt feriesamvær, er det muligt at indgive en anmodning til Familieretshuset om fastsættelse af feriesamvær og julesamvær. Dette kan være fordel at gøre, da I hermed vil have en stabil ordning, hvor der ikke kan opstå konflikt omkring, hvordan du har samvær i ferier og helligdage.

Du er omvendt stillet anderledes, såfremt at I har en aftale om, at dit løbende samvær bortfalder i din ekskærestes ferie. Hvis dette er tilfældet, holder din ekskæreste højst sandsynligt ferie med dit barn i skolernes juleferie. I denne uge vil dit løbende samvær bortfalde, og du har derfor ikke samvær med din datter fra d. 23. december til og med d. 25. december. Hvis dette er dit tilfælde, vil du aldrig have ret til at holde jul med din datter, medmindre du indgår en aftale herom med din ekskæreste.

Da du fortæller, at din ekskæreste ikke vil indgå i en dialog herom, har du muligheden for i stedet for at gå til Familieretshuset. Familieretshuset fastsætter samvær i ferier og helligdage efter en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for jeres datter jf. forældreansvarslovens § 4. Det normale er, at barnet er hos den ene forældre i lige år og hos den anden i ulige år. Der kan dog være grundlag for en anden løsning i nogle tilfælde. Men som sagt, er der tale om en individuel vurdering, som Familieretshuset fortager, når der fastsættes feriesamvær.

Din ekskæreste ønsker at rejse med din datter. Når I har fælles forældremyndighed over jeres datter, har I begge ret til at rejse til udlandet med hende, uden at det kræver samtykke fra den anden forældre. Din ekskæreste har dog ikke ret til at rejse på ferie med din datter over julen, hvis I ikke har aftalt, at dit løbende samvær bortfalder i hendes ferie. 

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for vejledning i for-bindelse med ansøgning om samvær i Familieretshuset, er du naturligvis altid velkommen til at kon-takte KROMANN advokatfirma for yder-ligere rådgivning. 

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:  www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater