Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg undgå at hæfte for min mands gæld til SKAT?

Kære Monica Kromann.

Min ægtefælle og jeg sidder i en håbløs situation, synes vi selv. Derfor håber vi, at du kan hjælpe os med nogle af de spørgsmål, som vi går og tumler med. Det forholder sig sådan, at min mand, der er tidligere erhvervsdrivende, har lavet nogle mindre heldige investeringer, der har betydet, at han har fået en større gæld til SKAT. Min mand er imidlertid pensionist nu og har derfor ikke pengene til at betale denne gæld.

Situationen er nu den, at SKAT ønsker at inddrive min mands gæld hos mig. Jeg er tidligere gift, og da min første mand døde arvede jeg et ikke ubetydeligt beløb, og derfor sørgede jeg også for, at min formue blev gjort til særeje, da jeg blev gift igen. Derfor undrer det mig også, at SKAT vil inddrive min mands skattegæld hos mig. Jeg læste imidlertid en spændende artikel i Børsen den 11. august 2013, hvori det blev beskrevet, hvordan man kunne undgå at hæfte for sin ægtefælles gæld.

I artiklen blev det beskrevet, at man kunne undgå at hæfte for sin ægtefælles gæld, hvis man blev skilt. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået det rigtigt, for nogle af vores bekendte har fortalt mig, at vi bliver nødt til at flytte fra hinanden, hvis jeg skal undgå at hæfte for min mands gæld til SKAT. Det vil vi helst undgå, hvis det er muligt. Jeg håber, at du kan hjælpe mig i denne vanskelige situation. På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Kirsten


Svar:

Kære Kirsten.

Mange tak for din e-mail og dit udmærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare. Jeg kan sagtens forstå dit dilemma, og du er ikke den eneste, der er havnet i en sådan situation. Jeg har selv haft mulighed for at læse den artikel, som Børsen bragte den 11. august 2013, som i øvrigt hedder ”Ny skilsmisselov åbner skattehul for ægtepar”. Det er ganske rigtigt, som Børsen skriver, at der er åbnet nye muligheder for at undgå at hæfte for sin ægtefælles gæld til SKAT og samtidig blive boende sammen.

Jeg kan sagtens forstå, at du undrer dig over, at SKAT vil indkræve din mands skattegæld hos dig. Udgangspunktet er nemlig, at selvom man bliver gift, så hæfter man ikke for den anden ægtefælles gæld, heller ikke den gæld, der er opstået under ægteskabet. Der er imidlertid undtagelser til dette udgangspunkt, og en af disse undtagelser er gæld til SKAT.

Såfremt SKAT ikke kan inddrive deres tilgodehavende hos ægtefællen, så kan SKAT foretage et såkaldt subsidiært udlæg hos ægtefællen, hvilket populært sag betyder, at selvom det fremgår, at der alene er tale om en subsidiær mulighed for at foretage udlæg, så har praksis udvidet dette til en egentlig personlig hæftelse, hvor ægtefællen hæfter med hele sin formue. Det betyder også, at selvom der er særeje i ægteskabet, så har SKAT mulighed for at inddrive skattegælden hos den anden ægtefælle.

Der er til dels tale om en reminiscens fra fortiden, hvor ægtefæller blev sambeskattet, men henset til, at skattelovgivningen stadigt indeholder en række særbestemmelser for ægtefæller samt en række sambeskatningseffekter og det faktum, at ægtefællerne har et interessefællesskab, har lovgiver ikke fundet det nødvendigt at afskaffe SKATs mulighed for at foretage subsidiært udlæg hos den anden ægtefælle for gæld til SKAT.

Den subsidiære udlægsadgang gælder alle indkomstskatter, hvilket indebærer indkomstskat til staten, kommunale skatter, kirkeskat etc. Det er dog vigtigt at understrege, at den subsidiære udlægsadgang er subsidiær, hvilket betyder, at SKAT forgæves skal have forsøgt at tvangsinddrive det skyldige beløb hos den umiddelbart forpligtede.

Det er ligeledes en betingelse, at samlivet består på udlægstidspunktet, og det er netop her, at der er opstået nye muligheder for at undgå at hæfte for sin ægtefælles skatterestancer. Der er muligvis tale om en utilsigtet virkning fra lovgivers side, men ikke desto mindre så er denne nye mulighed opstået gennem de ændrede regler for separation og skilsmisse.

Disse nye regler for separation og skilsmisse kan du læse nærmere om i mit brevkassesvar ”Nye regler for separation og skilsmisse”, som du kan finde på www.advokatkromann.dk/artikler.

Kort fortalt går de nye regler om separation og skilsmisse ud på, at man kan blive skilt straks. Tidligere var det således, at man skulle være separeret i 6 måneder, før man kunne blive skilt. Dette er formentlig også årsagen til, at dine venner har fortalt dig, at du og din mand bliver nødt til at flytte fra hinanden, hvis du skal undgå at hæfte for hans gæld til SKAT.

Således var man, før de nye regler om skilsmisse og separation blev vedtaget, nødsaget til at flytte fra hinanden, mens man ventede på, at man kunne blive skilt for at undgå at hæfte for hinandens gæld til SKAT. Men med vedtagelsen af de nye regler kan man blive skilt straks og dermed fortsætte samlivet og stadigvæk undgå at hæfte for hinandens gæld til SKAT.

Det betyder også, at såfremt I bliver skilt straks, så opfylder I ikke længere betingelsen om at være samlevende ægtefæller, og dermed har SKAT ikke længere hjemmel til at opkræve din mands skattegæld hos dig, heller ikke selvom I stadigt bor sammen. På denne måde kan I fortsætte med at bo sammen.

En skilsmisse betyder imidlertid også, at I ikke længere har sikret hinanden i tilfælde af den enes død. Du skriver i din mail, at du har særeje i ægteskabet, hvorfor det ikke nødvendigvis er aktuelt i dit tilfælde. Men jeg vil alligevel råde Jer til at overveje, om I skal oprette et testamente.

Såfremt I ønsker at sikre hinanden i tilfælde af den enes død, er det en mulighed at oprette et udvidet samlivstestamente. I et sådant udvidet samlivstestamente er det muligt at bestemme, at to personer helt eller delvist skal arve efter hinanden, som var de ægtefæller.

Muligheden for at oprette et samlivstestamente kan du læse nærmere om under artiklen ”Ugifte samlevendes arveret – eller mangel på samme”,der kan læses på www.advokatkromann.dk/artikler.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over Jeres muligheder, således at du og din mand kan blive boende sammen, uden du kommer til at hæfte for hans gæld til SKAT. Såfremt I vælger at blive skilt og samtidig opretter et udvidet samlivstestamente vil jeg anbefale Jer, at I lader en advokat udarbejde Jeres testamente. På denne måde sikrer I, at testamentet opfylder netop Jeres behov, at testamentets bestemmelser har virkning efter hensigten, at formkravene for oprettelsen af testamenter er opfyldt, samt at I opfylder betingelserne for oprettelsen af et udvidet samlevertestamente, hvis I måtte vælge denne løsning. Uanset hvilken løsning I måtte vælge, ønsker jeg Jer held og lykke fremover.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.