Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad er betingelserne for at søge om permanent opholdstilladelse?

Kære Monica Kromann

Jeg kommer oprindeligt fra et land uden for EU. Jeg har nu haft opholdstilladelse i Danmark i 7 år på baggrund af ægtefællesammenføring, da jeg er gift med en dansk statsborger.

Jeg vil gerne søge om permanent opholdstilladelse, men jeg er i tvivl om, hvilke betingelser jeg skal opfylde, og hvordan jeg praktisk skal forholde mig.

Jeg håber, du kan hjælpe mig med at forstå betingelserne og processen.

Med venlig hilsen

 

Osman


Svar:

Kære Osman

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Permanent opholdstilladelse kan gives i medfør af Udlændingelovens § 11, såfremt man opfylder visse betingelser.

 

Først og fremmest skal følgende betingelser være opfyldte:

1.Du skal have haft lovligt ophold i Danmark i mindst 8 år forud for afgørelsen.

2.Du har ikke gæld til det offentlige.

3.Du har ikke modtaget sociale ydelser i 4 år forud for afgørelsen.

4.Du ikke har gjort dig skyldig i visse straffelovsovertrædelser.

5.Du har været i arbejde i mindst 3,5 år ud af de sidste 4 år forud for ansøgningen.

6.Du er i arbejde på nuværende tidspunkt.

 

Herforuden skal minimum 2 af følgende 4 betingelser være opfyldte:

A.Du skal have bestået en medborgerskabsprøve eller deltaget aktivt i samfundet i minimum et år.

B.Du skal have været i arbejde i mindst 4 år ud af de seneste 4,5 år forud for ansøgningen.

C.Du skal have haft en skattepligtig indkomst på gennemsnitligt kr. 274.500 i de sidste to år.

D.Du skal have bestået Dansk Prøve 3.

 

Eftersom du endnu ikke har haft lovligt ophold i Danmark i mindst 8 år, kan du som udgangspunkt ikke indsende en ansøgning om permanent opholdstilladelse på nuværende tidspunkt. Dog har man mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, allerede når man har opholdt sig lovligt i landet i 4 år, når man opfylder alle ovenstående betingelser.

Har du i løbet af de seneste 7 år har opholdt dig i udlandet i en længere periode, kan opholdet i udlandet fortsat tælle med i bedømmelsen af dit ophold i Danmark på 8 år. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du har fået dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse i Danmark, under dit ophold i udlandet, eller du har arbejdet i udlandet grundet din ansættelse i en dansk virksomhed.

Med hensyn til betingelse A, fremgår det, at man kan opfylde én af de supplerende betingelser, ved at have bestået en medborgerskabstest. Denne test dækker lignende emner som indfødsretstesten, dog er medborgerskabstesten en smule nemmere, idet denne ikke dækker lige så mange forskellige emner som indfødsretsprøven. Denne er som nævnt ikke lig indfødsretsprøven, hvorfor du skal være opmærksom på, hvilken test du tilmelder dig, hvis du ønsker at opfylde betingelse A.

Når du opfylder betingelserne kan du indsende din ansøgning om permanent opholdstilladelse til Udlændingestyrelsen på www.nyidanmark.dk. Her skal du oprette et sags ID, betale et gebyr, og indsende ansøgningen elektronisk ved brug af NemID. Det skal bemærkes, at det er obligatorisk at indsende ansøgningen elektronisk, medmindre særlige forhold gør at du er undtaget herfor, eller du eksempelvis lader dig repræsentere af en advokat.

Det skal bemærkes, at sagsbehandlingstiden er relativ lang, og kan strække sig op mod 10 måneder.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret eller udlændingeret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere spørgsmål.

 

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.