Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad sker der med vores fælles bankkonto ved den ene ægtefælles død?

Kære Monica Kromann

Vi er et pensionistægtepar, som har været gift i 53 år. Vi har altid haft fælles økonomi og således også fælles bankkonto.

Vi er nu kommet til at tænke på, hvad der sker med vores fælles bankkonto, hvis en af os dør før den anden.

Bliver vores fælles bankkonto låst eller har længstlevende fortsat mulighed for at benytte sig af denne i den periode, hvor boet gøres op?

 

Med venlig hilsen

 

Ægteparret


Svar:

Kære Ægtepar

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Ved den ene ægtefælles død bliver samtlige af dennes konti som udgangspunkt spærret af banken. Dette omfatter derfor i udgangspunktet også jeres fælles konti.

Den længstlevende ægtefælle bliver således i anledning af førstafdødes død afskåret fra at benytte sig af ægtefællernes fælles konto. Dette indebærer, at den længstlevende ægtefælle ikke har mulighed for at foretage hævninger på kontoen og ligeledes at banken hindrer alle udbetalinger fra kontoen.

Den længstlevende ægtefælle er altså fuldstændig afskåret fra at benytte sig af den fælles konto, indtil i hvert fald det første møde i skifteretten. Dette møde finder dog ikke sted straks efter dødsfaldet, men først typisk 3-4 uger efter og det kan tage betydeligt længere tid inden boet er gjort op, hvilket kan få stor økonomisk betydning for den længstlevende ægtefælle. Har denne nemlig udelukkende sine penge på den fælles konto, havner denne i en situation, hvor denne ikke har mulighed for at betale sine regninger mv. og derfor evt. er nødsaget til at optage lån, for netop at kunne betale disse regninger. Den længstlevende ægtefælle er således økonomisk dårligt stillet i den periode hvori den fælles konto er låst, hvis ægtefællen ingen andre konti har.  

Der er dog flere måder hvorpå man kan komme en sådan situation i forkøbet. Har man fælles økonomi er det at anbefale, at ægtefællerne hver især opretter en konto, hvorpå et beløb deponeres, således længstlevende er i stand til, at betale sine udgifter i den periode hvori den fælles konto er låst. Et beløb stort nok til at dække udgifter i ca. 1-3 måneder. Derudover vil jeg anbefale, at man umiddelbart efter dødsfaldet kontakter banken og får dem til at sørge for, at fremtidige indbetalinger, fx pension, går ind på en anden konto, således længstlevende har mulighed for at benytte sig af disse midler. Man kan dermed sikre, at den længstlevende ægtefælle ikke står økonomisk usikkert ved førstafdødes død, da længstlevende således fortsat vil kunne betale sine regninger.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familie- eller arveret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere spørgsmål.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.