Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan et medmoderskab ændres/annulleres?

Kære Monica Kromann

Min kvindelige partner og jeg står i den situation, at vi ønsker at få et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion. Vi ønsker begge, at det er mig, der skal blive gravid.

Så vidt jeg kan forstå, vil min kæreste i så fald blive barnets medmor, hvilket er præcis hvad vi ønsker.

Jeg er dog lidt i tvivl om de rent juridiske forhold ved et sådant medmoderskab, b.la. om vi vil være bundet af dette i det usandsynlige tilfælde, at vi en dag går fra hinanden.

 Jeg håber, at du kan skabe lidt klarhed over min forvirring.

 

Tak på forhånd.

 

Med venlig hilsen

Camilla


Svar:

Kære Camilla

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Et medmoderskab kan kun bestemmes, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion. Du har ret i, at din partner i så fald bliver barnets medmor, såfremt I benytter en anonym doner. Hvis doneren derimod ikke er anonym, vil vedkommende som udgangspunkt være at anse som barnets far.

Med hensyn til de juridiske forhold ved et medmoderskab skal det nævnes, at dette medfører en række rettigheder og pligter, herunder bl.a. at barnet og medmoderen har ret til at arve efter hinanden samt at medmoderen har en pligt til at forsørge barnet. Medmoderen vil også kunne få del i forældremyndigheden og have samvær med barnet.

Rent processuelt skal et medmoderskab bestemmes, inden selve behandlingen går i gang. I skal i denne forbindelse være enige om behandlingen og afgive jeres samtykke hertil. Et sådant samtykke skal foreligge forinden en påbegyndt behandling. Det skal i denne forbindelse også nævnes, at behandlingen skal være foretaget af en sundhedsperson. Med en sundhedsperson menes en person, som af Sundhedsstyrelsen er autoriseret til at varetage sundhedsfaglige opgaver og funktioner.

Du skriver ikke, om du og din partner er gift, men såfremt dette ikke er tilfældet, skal I udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab. Dette skal ske, så snart barnet er født.

I forhold til, om I er bundet af at registreret medmoderskab, er udgangspunktet, at et sådant ikke kan ændres, hvorfor I som udgangspunkt vil være bundet heraf ved et senere brud. Der kan dog gøres indsigelse mod et medmoderskab op til et halvt år efter barnets fødsel. En sådan indsigelse kan rejses af såvel moren, faren, medmoderen eller barnets eventuelle værge.

 

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

 

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.