Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg adoptere mit plejebarn?

Kære Monica Kromann

Situationen er den, at min mand og jeg i 2010 blev godkendt som plejefamilie, og vi har siden start 2011 haft et plejebarn.

Vores plejebarn har ingen kontakt til sine biologiske forældre og giver selv udtryk for, at han anser os som værende hans familie. Det er såvel hans samt vores ønske, at vi adopterer ham ind i familien.

Mit spørgsmål er derfor, hvad mulighederne rent juridisk er for dette?

Det skal bemærkes, at vi ud over vores plejebarn også har en søn på 6 år og at disse har et alletiders forhold til hinanden.

Tak på forhånd.

 

Med venlig hilsen

Mette


Svar:

Kære Mette

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Som du beskriver det, har du og din mand haft et plejebarn boende hos jer i godt 9 år og det er et fælles ønske, at I adopterer ham.

I Danmark har man mulighed for at adoptere et barn fra familien eller et barn, man har en anden kvalificeret tilknytning til.

Det overordnede krav for adoption er, at det skal være til gavn for barnet.

Det er ydermere et krav, at plejebarnet er en person, som man har haft et tæt forhold til igennem længere tid. Da du skriver, at barnet har været i pleje hos jer i godt 9 år, må dette krav i altovervejende grad siges at være opfyldt.

Da du er gift skal det bemærkes, at I som det klare udgangspunkt skal søge om adoption sammen og at det hertil er en betingelse, at I har boet sammen i mindst 2 ½ år.

Det er derudover et krav, at du som udgangspunkt skal være fyldt 25 år og at du er mindst 14 år ældre end det barn, du vil adoptere.

Forældremyndighedsindehaveren til jeres plejebarn skal give sit samtykke til, at adoptionen gennemføres. Dette sker helt processuelt ved, at vedkommende møder personligt op i Familieretshuset. Såfremt forældremyndighedsindehaveren ikke vil give sit samtykke, er der dog stadig mulighed for adoption. Der foreligger nemlig en mulighed for at adoptere jeres plejebarn uden samtykke fra dennes biologiske forældre, såfremt barnet har fået en sådan tilknytning til jer, at det vil skade barnet at bryde denne.

Du angiver ikke alderen for dit plejebarn, men det skal bemærkes, at hvis barnet er fyldt 12 år, skal denne til en samtale i Familieretshuset samt underskrive et samtykke.

Rent praktisk skal I udfylde en ansøgningsblanket, som I finder på Familieretshusets hjemmeside samt på www.borger.dk. Her vil det fremgå, hvilke dokumenter der skal sendes med.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret eller søge gratis retshjælp. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

 

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.