Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg blive boende i min ekskærestes lejlighed?

Kære Monica Kromann

Jeg skriver til dig, idet jeg har et spørgsmål i forhold til overtagelse af min kærestes lejlighed.

Min kæreste og jeg har været i et forhold i de sidste 6 år, og jeg flyttede for 4 år siden ind i hans lejede lejlighed. Vi er fornyligt gået fra hinanden, og jeg ønsker at overtage lejemålet, hvilket min ekskæreste er indforstået med.

Jeg står dog ikke på lejekontrakten, og mit spørgsmål er derfor, om udlejer kan nægte at jeg overtager lejemålet, eller om jeg har ret hertil?

Jeg håber du vil besvare mit spørgsmål.

Med venlig hilsen,

 

Kristina


Svar:

Kære Kristina

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

I forhold til samleveres retstilling i forhold til overtagelse af lejemål, og deres rettigheder i så henseende, er dette ikke reguleret i samme grad, som mellem ægtefæller.

Lejeloven opstiller dog alligevel visse regler vedrørende private lejemål, som et samlevende par bebor. I de første to års samliv, gælder der dog ingen særlige regler, hvorfor man som udgangspunkt blot, i denne periode, må henholde sig til lejekontrakten og den almindelige lejelovgivning. Inden for disse to år, kan vedkommende samlever, som ikke står på lejekontrakten, altså ikke tvinge udlejer til at lade denne fortsætte lejemålet.

Du skriver dog, at du og din kæreste har haft et samliv i 6 år, og boet sammen i de sidste 4 år. Det følger af lejelovens § 77a, at ved samlivsophævelse, har ugifte par som har boet sammen i en lejet lejlighed, i mere end to år, som udgangspunkt selv ret til at aftale, hvem der skal fortsætte lejemålet til den lejlighed, der har tjent som fælles bolig. Denne bestemmelse gælder både lejeforhold, hvor den ene part står på lejekontrakten, og tilfælde, hvor begge står anført på lejekontrakten.

I kan dermed selv indgå aftale om, at du skal overtage lejemålet. Det skal bemærkes, at udlejer er forpligtet til, at følge jeres indgåede aftale om, at du fortsætter lejemålet.

I tilfælde af, at der mellem samlevere, ved samlivsophævelsen, opstår uenighed om, hvem der skal fortsætte lejemålet, kan retten vurdere, hvem der skal fortsætte lejemålet. Retten vil i den henseende lægge vægt på, om der foreligger særlige grunde der taler for at give den ene part ret til at fortsætte lejemålet. Sådanne momenter af betydning, kan bl.a. være hensynet til, at parternes børn fortsat kan blive boende i familiens hjem.

I forhold til, hvem af parterne, som opnår ret til at fortsætte lejemålet, er det som udgangspunkt ikke af betydning for rettens vurdering, hvem der er anført som lejer på lejekontrakten. Det afgørende er, om der foreligger særlige grunde til, at ikke-lejeren kan fortsætte lejemålet.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret eller lejeret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.