Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal jeg udlevere mit barn til samvær på trods af covid-19?

 

Kære Monica Kromann

Jeg har en datter på 4 år sammen med min eksmand. Min datter bor fast hos mig, men er på samvær hos sin far hver anden weekend.

Jeg er nu blevet i tvivl om, hvorvidt jeg er forpligtet til at udlevere mit barn til samvær hos sin far som følge af covid-19 restriktionerne?

Jeg har ikke lyst til at udlevere min datter til samvær, men jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg bare kan holde hende hos mig, indtil samfundet åbner mere op igen?

På forhånd tak for hjælpen.

 

Med venlig hilsen

 

Betina


Svar:

Kære Betina

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det korte svar på dit spørgsmål er, at afgørelser og aftaler om samvær fortsat gælder på trods af covid-19 restriktionerne. Dette betyder, at børn, hvor der er aftaler om samvær, skal udleveres til samvær – ligesom at børn, der er på samvær, skal tilbage til bopælsforælderen, når samværet slutter.

Covid-19-restriktionerne ændrer derfor ikke ved, at du som udgangspunkt er forpligtet til at udlevere din datter til samvær som følge af jeres samværsordning. Dette udgangspunkt kan naturligvis fraviges, hvis samværet vurderes at være til skade for barnet.

Såfremt du ikke udleverer din datter til samvær og dermed ikke overholder samværsaftalen, kan den anden forælder få rettens hjælp til at få barnet udleveret. Det er Familieretten, der tager stilling til, om samværsaftalen eller afgørelsen skal fuldbyrdes og samværet gennemføres.

Familieretten vil indkalde begge forældre til et møde, hvor retten vil forsøge at løse sagen ved et frivilligt forlig mellem jer som forældre. I vil begge blive hørt i sagen med henblik på at komme frem til en fælles løsning. Det kan i den forbindelse være en god idé at få hjælp fra en advokat, som kan hjælpe dig til mødet i Familieretten.

Såfremt det ikke lykkes at indgå et frivilligt forlig, kan Familieretten vælge at udstede tvangsbøder til den forælder, der ikke vil udlevere barnet. I sidste ende kan Familieretten kræve, at barnet tvangsudleveres – hvilket dog sker meget sjældent i praksis.

Familieretten kan desuden fastsætte erstatningssamvær, hvis en aftale eller en afgørelse om samvær ikke er blevet overholdt.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål, og at ovenstående har givet dig et overblik over konsekvenserne ved ikke at overholde en samværsaftale.

Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere spørgsmål.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.