Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail
Uddannelse:
 • Erhvervsjuridisk Civiløkonom 1995
 • Juridisk Kandidateksamen fra Aarhus Universitet 1998
 • Uddannet Mediator i 2016 via Danske Advokater
Beskikkelse:
 • Beskikket advokat af Justitsministeriet 2005
 • Beskikket advokat i sager om adoption uden samtykke  2010
 • Beskikket advokat i Flygtningenævnet 2016
Møderet:
 • Møderet for Højesteret 2010
 • Møderet for Landsret i 2005
Aktiviteter:
 • Brevkasse redaktør i Århus Stiftstidende
 • Medlem af bestyrelsen i HOME-START
 • Formand for bestyrelsen af Advokatvagten Aarhus
 • Medlem af bestyrelsen Den Mobile Retshjælp
 • Foredragsvirksomhed inden for familieretlige emner
Medlemsskaber:
 • Medlem af foreningen af Danske Familieadvokater
 • Medlem af Foreningen af Danske Mediatoradvokater
 • Registreret medlem af Advokatsamfundet
 • Medlem af Danske ArveretsAdvokater
Sekretærer:
 • Emilie Bilde
 • Natasja Back Høyer

Advokat

Emilie Hummel Kristiansen

Advokatfuldmægtig

Cathrine Gert Nielsen

Cathrine Gert Nielsen er specialiseret indenfor børnesager og familie- og arveret, herunder dødsbobehandling og skilsmissesager. Herudover beskæftiger Cathrine sig med procesret, tvistløsning samt understøtter sagsbehandlingen i straffesager, hvor Monica Kromann er beskikket som forsvarer.

Cathrine har mere end 13 års erfaring fra såvel offentlige myndigheder som private virksomheder, hvor hun blandt andet har arbejdet specialiseret med arv og testamente, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, tvangsauktioner og strafferet.

Cathrine er advokatfuldmægtig under Monica Kromann. Hun færdiggør sin advokatuddannelse i 2024.

Advokatsekretær

Emilie Bilde

Emilie Bilde

Advokatsekretær Sekretær for advokat Monica Kromann
Natasja Back Høyer

Natasja Back Høyer

Advokatsekretær Sekretær for advokat Emilie Hummel Kristiansen

Økonomiansvarlig

Christian Boe Kristiansen

Christian Boe Kristiansen

Økonom

Øvrige medarbejdere

Rebecca Thorup

Rebecca Thorup

Sagsbehandler
Sille Nellemann Olsen

Sille Nellemann Olsen

Sagsbehandler
Victoria Thorup

Victoria Thorup

Sagsbehandler
Sofie Brus Bengtsen

Sofie Brus Bengtsen

Sagsbehandler
Malene Frost Troelsen

Malene Frost Troelsen

Sagsbehandler
Tiana Sivertsen

Tiana Sivertsen

Sagsbehandler
Isabell Thorup

Isabell Thorup

Sagsbehandler
Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater