Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Uenige om barnets bopæl?

Uenige om barnets bopæl?

Hvis I går fra hinanden, bliver skilt eller separeret og har fælles forældremyndighed, så er det dig sammen med den anden forælder, der skal aftale, hvem af jer barnet skal have adresse og bopæl hos.

Kan I ikke blive enige om, hvor barnet skal have bopælsadresse, kan Familieretshuset hjælpe med at lave en aftale. De kan sørge for at få samarbejdet til at fungere på en måde, der tilgodeser jeres barn. Ønsker du hjælp fra Familieretshuset , skal henvendelsen ske via digital selvbetjening. Du skal således udfylde og indsende et skema på Familieretshuset hjemmeside.

Når Familieretshuset modtager skemaet, vurderer de, hvordan de bedst kan hjælpe jer. Familieretshuset screener sagen, og visiterer herefter sagen til behandling alt efter sagens kompleksitet. Sagerne inddeles således i grønne sager, gule sager eller røde sager.

I de fleste tilfælde bliver I tilkaldt til et møde, hvor I kan få vejledning, rådgivning eller konfliktmægling, så I selv kan finde de bedste løsninger.

Familieretshuset kan ikke træffe en endelig afgørelse om barnets bopæl, og hvis enighed ikke opnås på mødet i Famileretshuset, kan sagen oversendes til retten.

Hvis du har en retshjælpsforsikring igennem din familieforsikring/indboforsikring, så er det muligt at få gratis advokathjælp under retssagen om barnets bopæl. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, så skal du heller ikke betale selvrisiko.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af din sag på mk@advokatkromann.dk eller 8618 1102.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.