Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Boudlæg

Boudlæg Privat skifte Forenklet privat skifte Bobestyrerbo

Udleveres et bo som boudlæg, sker der ikke et egentligt skifte af boet.

Der skal ikke ske en fordeling af arv mellem boets arvinger, idet boets samlede aktivmasse, herunder et eventuelt overskud i boet udlægges til den person, som må betragtes som værende afdødes nærmeste. Udlægsmodtager skal således hverken respektere et formgyldigt oprettet testamente eller arvelovens regler om tvangsarv til ægtefælle og/eller børn.

Et boudlæg er obligatorisk, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det betyder, at skifteretten kan gennemtvinge boudlægget, selv om boets arvinger anmoder om en anden skifteform. Som udgangspunkt vil det således afskære alle øvrige skifteformer, herunder også insolvent bobestyrerbehandling. Er der den mindste tvivl om, hvorvidt betingelserne for et boudlæg er opfyldt, eller er der aktiver med betydelig værdi i boet, vil skifteretten dog næsten altid udlægge boet til en anden behandlingsform.

Et bo kan udlægges som boudlæg uden skiftebehandling, hvis værdien af boets aktiver ikke overstiger kr. 45.000,-, for dødsfald indtruffet i 2019, efter fradrag af:

  • Rimelige udgifter til begravelsen,

  • sikring af boets aktiver,

  • midlertidige foranstaltninger,

  • udgift til vurdering af aktiver,

  • eventuel retsafgift og

  • gæld sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde.

Ved boudlæg skal der hverken betales dødsboskat eller arveafgift. Men overstiger boets aktiver kr. 15.000,-, skal boet betale en retsafgift på kr. 500,-. Var afdøde under 18 år, skal boet ikke betale retsafgift.

Har du som længstlevende ægtefælle fået afdødes bo udlagt, har du ret til at få udbetalt afdødes overskydende skat. Du skal derimod ikke betale eventuel restskat.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Min primære opgave vil være at skabe et overblik over dødsboets formueforhold, herunder om aktivmassen ligger indenfor værdigrænsen på kr. 43.000,00,-. Jeg vil derfor starte med at indhente kontroloplysninger fra skattevæsenet og på baggrund af disse oplysninger foretages en værdiansættelse af både aktiver og passiver.

Når det er konstateret, at betingelserne for et boudlæg er opfyldt, vil jeg hjælpe med at få klarlagt, hvem der er afdødes nærmeste, og dermed hvem der skal have boudlægget.

Herefter bistår jeg med at få udfyldt anmodning til skifteretten om boudlæg med tilhørende fortegnelse over aktiver og passiver.

Ring til mig på telefonnummer 8618 1102, hvis du har brug for hjælp til dødsbobehandling.

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.