Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Forenklet privat skifte

Boudlæg Privat skifte Forenklet privat skifte Bobestyrerbo

Et forenklet privat skifte er en enklere og hurtigere skifteform, end det almindelige private skifte.

I det forenklede private skifte stilles der ikke betingelse om indlevering af en boopgørelse, hvilket har sammenhæng med, at det blandt andet er en betingelse for udlevering til denne skifteform, at boet ikke er skattepligtigt og at der ikke skal svares bo- eller tillægsboafgift. Der er derfor ikke behov for samme offentlige kontrol af værdiansættelserne i boet.

Der findes to typer forenklede private skifter – de der skiftes efter dødsboskiftelovens § 33 hvor der både kan være en længstlevende ægtefælle og andre arvinger, og de der skiftes efter dødsboskiftelovens § 34, hvor længstlevende ægtefælle er eneste arving.

For at skifteretten kan behandle et bo som forenklet privat skifte, skal alle de følgende betingelser være opfyldt:

  1. Alle arvinger er enige om det.

  2. Skifteretten må antage, at boets aktiver kan betale boets gæld.

  3. Ingen arvinger eller legatarer er repræsenteret ved en værge eller skifteværge.

  4. Afdøde har ikke udelukket privat skifte i sit testamente.

  5. Ingen afgørende hensyn taler imod privat skifte.

  6. Der skal ikke betales boafgift i boet.

  7. Boet skal ikke betale dødsboskat - det vil sige, at boets værdier ikke overstiger de fastsatte grænser.

  8. Afdøde har ikke været selvstændig erhvervsdrivende ved dødsfaldet.

  9. Der er ikke skattemæssigt afskrivning berettigede aktiver.

Ligesom i et privat skifte skal arvingerne sørge for at afslutte boet og tage sig af de praktiske og økonomiske sider af dette.

En ægtefælle kan overtage hele boet som forenklet privat skifte.

Kontakt KROMANN advokatfirma på telefon 8618 1102, hvis du har brug for hjælp til dødsbobehandling.

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.