Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Privat skifte

Boudlæg Privat skifte Forenklet privat skifte Bobestyrerbo

Et privat skifte er den mest enkle skifteform for egentlige skiftebehandlinger og er derfor for arvingerne den billigste og mest uformelle form for skifte. Arvinger, der er enige om det, kan vælge at skifte privat. Det betyder, at man skal være enige om, hvordan boet skal deles, herunder hvem der er arvinger.

Når boet er udleveret til privat skifte, er det arvingerne selv, der - ofte med bistand fra en advokat - står for at skifte boet. Skifteretten fører ikke tilsyn med bobehandlingen, men påser alene, at åbningsstatus og boopgørelse indleveres rettidigt.

Betingelserne for at udlevere et dødsbo til privat skifte, er følgende og alle betingelser skal være opfyldte:

  1. Alle arvinger er enige om det.

  2. Skifteretten kan antage, at boets aktiver kan betale boets gæld.

  3. Mindst en af arvingerne: er myndig, ikke repræsenteret af en værge og kan betale sin egen gæld - er solvent.

  4. Afdøde ikke har udelukket privat skifte i sit testamente.

  5. Ingen særlige forhold tager imod privat skifte.

En meget væsentlig konsekvens af et privat skifte er, at arvingerne kommer til at hæfte personligt og solidarisk for boets gæld, hvis de har delt boets aktiver eller anvendt boets midler til dækning af gæld uden at opfylde eller sikre opfyldelsen af krav, der har ret til dækning i boet. Dette gælder dog ikke deling af sædvanligt indbo eller personlige effekter.

Hvis boet eller afdøde skal have penge fra SKAT, kommunen eller andre myndigheder vil beløbet blive indsat på afdødes NemKonto. Det er derfor en god ide at beholde kontoen indtil boet er afsluttet.

Skifteretten giver altid SKAT besked om, hvordan afdødes bo skal behandles og hvem der er boets kontakt person, det kan være en arving eller den advokat som arvingerne har ønske skal varetage bo behandlingen.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Som din advokat i bobehandlings processen sørger jeg for efter proklamafristen er udløbet at udarbejde en såkaldt åbningsstatus, som er en oversigt over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen. Åbningsstatus skal indleveres til skifteretten og skat senest 6 måneder efter dødsfaldet, dog mindst 2 måneder efter udleveringen af dødsboet.

SKAT bruger åbningsstatus til at afgøre, om der skal ske en beregning af skatten for den tid af året, der er gået frem til dødsfaldet. SKAT vil normalt kun kræve en sådan beregning, der også kaldes ”afsluttende ansættelse for mellemperioden”, når det ser ud til, at boet skal betale en væsentlig skat. SKAT har en frist på 3 måneder fra modtagelsen af åbningsstatus til at kræve afsluttende ansættelse.

Når boets forhold er afklaret, herunder når aktiverne enten er solgt eller udlagt til en eller flere af arvingerne, jeg udarbejde den endelige boopgørelse, hvor nettobobeholdningen gøres op og arven fordeles.

Boopgørelsen sendes til skifteretten og SKAT til godkendelse senest 15 måneder efter dødsfaldet. Når dette er på plads, og når samtlige bo- og tillægsafgifter samt eventuel boskat ved skattepligtige boer er betalt, kan boet afsluttes og arven udbetales.

Hvis boopgørelsen ikke indleveres rettidigt, træffer skifteretten bestemmelse om, at boet skal overgå til behandling ved bobestyrer.

Kontakt KROMANN advakatfirma på telefon 8618 1102, hvis du har brug for hjælp til dødsbobehandling.

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.