Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Familieretshuset

Familieretshuset er en offentlig institution, hvilken behandler sager vedrørende familien. Familieretshuset har erstattet Statsforvaltningen, men med det nye system er der kommet nye tiltag. Formålet med omorganiseringen har været at sætte fokus på børnene.  

I Familieretshuset kan I få rådgivning og hjælp til konflikthåndtering. Med det nye system er yderligere oprettet en ny enhed kaldet Børnenheden, hvilken yder støtte og rådgivning til børn. Børneenheden foretager ligeledes børnesagkyndige undersøgelser og børnesamtaler.

Ønsker du hjælp fra Familieretshuset, skal henvendelsen ske via digital selvbetjening. Du skal således udfylde og indsende et skema på Familieretshuset hjemmeside. Enhver henvendelse til Familieretshuset skal ske digitalt på hjemmesiden, ellers bliver henvendelsen afvist.

Når Familieretshuset modtager skemaet, vurderer de, hvordan de bedst kan hjælpe jer. På baggrund af de indsendte oplysninger screener Familieretshuset sagen, og visiterer herefter sagen til behandling alt efter sagens kompleksitet. Sagerne inddeles således i grønne sager, gule sager eller røde sager.

Grønne sager

Grønne sager er de enkle sager, hvor parterne er enige og blot behøver Familieretshusets hjælp til at registrere eller godkende aftaler.

Dette kan eksempelvis være registrering af aftaler  om delt bopæl, anmeldelse af aftaler om forældremyndighed, bevilling af separation eller skilsmisse, anerkendelse af faderskab og medmoderskab, anmeldelse af navne, og børne- og ægtefællebidrag.

gule sager

Gule sager er de mindre enkle sager. Parterne indkaldes til møde i Familieretshuset og tilbydes rådgivning og hjælp til konfliktløsning. Familieretshuset vil således forsøge at hjælpe parterne frem til en løsning.

Bliver I ikke enige om bopæl, forældremyndighed og samvær på mødet, bliver sagen sendt til Familieretten.

Familieretshuset kan træffe afgørelse i visse tilfælde. Familieretshuset kan blandt andet træffe afgørelse om kontaktbevarende samvær, sædvanligt samvær og træffe midlertidige afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed. Familieretshusets afgørelser kan påklages til Familieretten.

Røde sager

Røde sager er de komplekse sager. Disse sager er meget konfliktfyldte, og indeholder ofte flere problematikker udover uenighederne om samvær, bopæl og forældremyndighed. Der kan eksempelvis være tale om et højt konfliktniveau, eller tilfælde, hvor barnet udsættes for vold, overgreb, misbrug eller chikane. Disse sager afgøres i Familieretten.

Børneenheden 

Det centrale i det nye skilsmissesystem er, at sætte barnets trivsel i fokus. Børneenheden er derfor oprettet som en ny enhed under Familieretshuset, som er barnets kontakt til systemet. Børneenheden har til opgave at støtte børn der er berørt af familieretlige problemstillinger. Børneenheden har forskellige støtte- og rådgivningstilbud. Børneenheden kan blandt andet tilbyde barnet en kontaktperson, som er en børnesagkyndig, som støtter og inddrager barnet under forældrenes forløb. Kontaktpersonen oplyser også barnet om Familieretshusets Børneenheds andre tilbud, herunder Børnenes Skilsmissetelefon og børnegrupper. Børneenheden foretager ligeledes børnesagkyndige undersøgelser og børnesamtaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.