Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Familieretten

De familieretlige forløb starter i Familieretshuset. Såfremt forældrene fortsat ikke er nået til enighed efter forløbet i Familieretshuset, og Familieretshuset ikke har truffet afgørelse, videresendes sagen til Familieretten. Familieretten er en afdeling i den lokale byret.

Familieretten træffer afgørelse i komplekse og konfliktfyldte sager, hvor der kan eksempelvis være tale om tilfælde, hvor barnet udsættes for vold, overgreb, misbrug eller chikane. Familieretten træffer afgørelser om barnets bopæl, forældremyndighed, samvær, tvangsfuldbyrdelse af samvær, bopæl og forældremyndighed.

Sagen videresendes også til Familieretten, hvis forældrene påklager Familieretshusets afgørelse. Ønsker man som forælder, at klage over Familieretshusets afgørelse, skal klagen indgives til Familieretshuset. Familieretshuset videresender herefter sagen til Familieretten, hvor en dommer vil vurdere sagen på ny.

Til at repræsentere sig i Familieretten vælger de fleste at antage en advokat, som kan yde rådgivning og som har kendskab til processen. Jeg har mere end 16 års erfaring med forældremyndigheds- og bopælssager og har ført over hundrede forældremyndighedssager/bopælssager ved byret og landsret og vil derfor kunne rådgive dig kompetent igennem sagens forskellige faser.

 

Læs domstolsstyrelsens pjece om det nye familieretlige system på nedenstående link:

https://www.domstol.dk/saadangoerdu/familie/Documents/Velkommen%20til%20familieretten%20(pjece).pdf

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.