Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Hvad betyder fælles forældremyndighed? Ophør af fælles forældremyndighed Hvordan får jeg del i forældremyndigheden og hvad er mine rettigheder? Hvornår skal barnet til børnesamtale?

Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene i fællesskab skal kunne blive enige om en række væsentlige beslutninger om barnets forhold, men kan de ikke det, er der mulighed for at få den fælles forældremyndighed ophævet ved aftale eller dom.  

Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være. Der gælder ikke et krav om samtykke fra begge forældre til flytning indenlands, men alene et krav om underretning senest 6 uger før, flytningen finder sted. Bopælsforælderen kan også træffe afgørelse om i hvilken daginstitution barnet skal gå, og hvilke fritidsaktiviteter barnet skal deltage i.

Samværsforælderen kan træffe alle afgørelser, der relaterer sig til samvær og den direkte omsorg for barnet og kan også melde barnet til fritidsaktiviteter under samværsforælderens samvær med barnet.

De beslutninger forældrene skal kunne blive enige om, når der er fælles forældremyndighed er følgende:

  • Værgemål - begge forældre er værger for barnet og handler derfor i forening på barnets vegne

  • Væsentlig medicinsk behandling og/eller indgreb

  • Skolevalg

  • Risikobetonet fritidsaktivitet

  • Flytning udenlands

  • Navnevalg

  • Religiøse forhold

  • Ægteskab

  • Pas

Kontakt KROMANN advokatfirma på telefonnummer 86181102 - hvis du har brug for min bistand.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.