Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Hvordan får jeg del i forældremyndigheden og hvad er mine rettigheder?

Hvad betyder fælles forældremyndighed? Ophør af fælles forældremyndighed Hvordan får jeg del i forældremyndigheden og hvad er mine rettigheder? Hvornår skal barnet til børnesamtale?

Selvom du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, har du alligevel nogle rettigheder. Der er for eksempel arveret, ligesom du har ret til samvær med barnet. Samvær og andel i forældremyndigheden har således ikke noget med hinanden at gøre.

Du har ligeledes ret til at blive orienteret om dit barns forhold fra daginstitution, skole, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og private sygehuse, hvis du vel at mærke anmoder om det. Ligeledes har du ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis skole eller børneinstitution opbevarer dokumenterne. De må dog ikke udlevere fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Du skal dog være opmærksom på, at du i visse tilfælde kan blive nægtet adgang til orientering og dokumenter om dit barn, for eksempel hvis man vurderer, at din adgang hertil vil eller kan være til skade for barnet.

Hvis skolen, institutionen mv., helt eller delvist nægter at give konkrete oplysninger mv. kan en eller begge forældre klage over denne afgørelse til Familieretshuset.

Hvis det er Familieretshuset, der har frataget den af jer, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få oplysninger og til at få udleveret dokumenter eller retten til orientering, kan du påklage denne afgørelse til Familieretten.

Har du ikke del i forældremyndigheden over dit barn, har du heller ikke ret til at blive orienteret om og ret til at deltage i sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole. Barnets institution eller skole har således ikke pligt til at orientere en forælder uden del i forældremyndigheden om generelle sociale aktiviteter. Du kan selvfølgelig stadig blive orienteret om og deltage i aktiviteterne, hvis du aftaler dette med den anden forælder, men det vil være fra denne forælder, at du skal have besked om eventuelle arrangementer.

Ønsker du del i forældremyndigheden - altså fælles forældremyndighed - så kontakt mig, advokat Monica Kromann på telefon 8618 1102, og jeg kan hjælpe dig med at starte en sag op med påstand om fælles forældremyndighed. Jeg vil med min og mine ansattes grundige sagsforberedelse og mangeårige erfaring inden for området kunne støtte og vejlede dig i sagen og rådgive dig om dine muligheder for at få del i forældremyndigheden over dit barn. Du er altid velkommen til at ringe og få et råd af mig eller mine ansatte.

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.