Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Hvornår skal barnet til børnesamtale?

Hvad betyder fælles forældremyndighed? Ophør af fælles forældremyndighed Hvordan får jeg del i forældremyndigheden og hvad er mine rettigheder? Hvornår skal barnet til børnesamtale?

Når en sag om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær skal afgøres af enten Familieretshuset eller retten, skal barnets ønsker frem i sagen, for at man kan finde ud af, hvad der er bedst for barnet. Det sker som oftest ved en børnesamtale, hvis barnet er fyldt 7 år. Børn under 7 år kan dog inddrages, hvilket typisk sker, hvis barnet er begyndt i skole.

Under børnesamtalen får barnet mulighed for at fortælle, hvordan barnet ser på tingene, når det skal besluttes, hvor barnet skal bo, eller hvor længe barnet skal være hos sin mor eller far. Det er frivilligt, om barnet vil deltage i samtalen, og barnet kan ikke tvinges til at deltage i en børnesamtale.

Det vil enten være barnets mor eller far, der følger barnet til samtalen. Barnet taler med en børnesagkyndig, som er vant til at tale med børn og som ved rigtig meget om, hvordan børn kan have det, og hvad der er bedst for barnet. Den børnesagkyndige skriver lidt ned om det barnet fortæller, og barnet og den børnesagkyndige taler undervejs sammen om, hvad der bliver skrevet ned, og hvad forældrene skal have at vide.

Efter samtalen får forældrene kendskab til, hvad den børnesagkyndige har skrevet ned. Enten i form at et brev eller på et møde.

Herefter finder forældrene en løsning, og hvis ikke de er i stand til det, træffer Familieretshuset eller dommeren en afgørelse i sagen.

Dit barn har mulighed for at få en bisidder fra BØRNS VILKÅR med til børnesamtalen. En bisidder kan bl.a. tale med barnet om hvorledes samtalen vil forløbe, ligesom bisidderen kan tage med barnet til børnesamtalen og bagefter tale med barnet om samtalen, og om hvad der nu skal ske. Du kan ringe til børnetelefonen på telefon 116111 og bede om en bisidder.

Et barn, der er fyldt 10 år, kan endvidere selv anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær.

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.