Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KontaktKROMANN advokatfirma

Skal vi hjælpe dig med at oprette en fremtidsfuldmagt?

RING8618 1102

Fremtidsfuldmagt

KROMANN advokatfirma er specialister i familie- og arveret med mere end 18 års erfaring, herunder i forhold til rådgivning om oprettelse af fremtidsfuldmagter.

Hvis du gerne selv vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand hertil, så bør du oprette en fremtidsfuldmagt.

Ældre par går tur

Så længe, at du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, er fremtidsfuldmagten uvirksom i fremtidsfuldmagtsregistret. Hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft, er det fremtidsfuldmægtigen, der repræsenterer dig på de områder, som fuldmagten omfatter.

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft den dag, du f.eks. grundet sygdom ikke længere kan varetage dine egne forhold. Såfremt dette skulle ske, vil du – i tilfælde af, at du ikke har lavet en fuldmagt – komme under værgemål på Familieretshusets præmisser. Dette kan føles meget indgribende, idet du ikke selv vælger, hvem din værge skal være. Dette er årsagen til, at det er en god ide at oprette en fremtidsfuldmagt mens du selv er i stand til at have indflydelse på, hvem der skal varetage dine interesser f.eks. i tilfælde af demens eller lignende. 

Du bestemmer selv, i hvilket omfang den fremtidsfuldmægtige skal kunne handle på dine vegne. Du kan således afgrænse den fremtidsfuldmægtiges muligheder for at råde, således at denne ikke kan handle på dine vegne i alle henseender.

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af at oprette en fuldmagt, som i givet fald først får virkning i fremtiden.

Vi hjælper med at oprette din fremtidsfuldmagt

KROMANN advokatfirmas team af advokater og advokatfuldmægtige er eksperter på området og kan hjælpe dig med at oprette din fremtidsfuldmagt digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Ligesom vi, hvis du er fritaget for Digital Post, også kan hjælpe dig med at lægge din papirbaserede fremtidsfuldmagt ind i Fremtidsfuldmagtsregistret. 

Det koster 300 kroner i retsafgift at få en fremtidsfuldmagt registreret hos en notar. Hvis fremtidsfuldmagten på et tidspunkt skal sættes i kraft, skal der yderligere betales et gebyr til Familieretshuset. Dette gebyr udgør for tiden (januar 2024) kr. 1.010,-  og tilbagebetales ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft. 

Hos KROMANN advokatfirma tilbyder vi et uforpligtende møde med en af vores advokater eller advokatfuldmægtige om dine ønsker til en fremtidsfuldmagt. 

Kontakt os i dag på tlf. 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, så er du sikker på hurtig, effektiv og kompetent sagsbehandling. 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater