Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Separation og skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive skilt, skal I udfylde og sende en digital ansøgning herom til Familieretshuset. Dette gøres på Borger.dk.

I kan vælge at komme til et møde i Familieretshuset kaldet en vilkårsforhandling. Her vil en sagsbehandler fortælle jer om, hvad det indebærer at blive separeret eller skilt, og om du og din ægtefælle er enige om følgende vilkår; I skal være enige om, at I vil skilles, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og såfremt I bor i en lejebolig, hvem af jer der eventuelt skal fortsætte lejemålet. Hvis I er enige om ovenstående, behøver I ikke at komme til mødet i Familieretshuset.

Hvis I imidlertid er uenige om et eller flere spørgsmål, vil Familieretshuset træffe en afgørelse om de pågældende spørgsmål. I vil før afgørelsen få mulighed for at komme med jeres yderligere argumenter eller oplysninger, hvorefter Familieretshuset vil træffe en afgørelse. I den situation har I fire uger til at klage over afgørelsen og dermed få afgørelsen indbragt for familieretten. Dette kræver mere sagsbehandling og dermed tid, hvorfor I først kan blive skilt, når spørgsmålene er afgjort.

Du og din ægtefælle kan blive skilt, hvis I er enige om at lade jer skille. Hvis du og din ægtefælle ikke er enige om skilsmisse, kan I normalt først blive skilt efter seks måneders separation. Det er undervejs i de forløbende seks måneder muligt at ændre mening, herunder at vælge at blive skilt ved enighed eller at ophæve separationen.

Ægtefæller kan således som udgangspunkt blive skilt, når enigheden om vilkårene for skilsmissen er oplyst, men bemærk at retstillingen dog er anderledes, når der er fællesbørn under 18 år i ægteskabet.

I har fællesbørn under 18 år

Når der i et ægteskab er fællesbørn under 18 år, så kræves der efter det nye skilsmissesystem, at du og din ægtefælle gennemgår en refleksionsperiode på tre måneder, at I gennemfører et digitalt forløb kaldet Samarbejde Efter Skilsmisse (SES), og at I bekræfter ansøgningen om skilsmisse inden 4 måneder.

Formålet med det digitale forsøg (SES) er at understøtte refleksionsperioden. Forløbet handler om at forstå jeres børns reaktioner og at støtte børnene bedst muligt under og efter skilsmissen.

Refleksionsperioden varer tre måneder og er en mulighed for, at du og din ægtefælle som forældre kan reflektere over jeres ægteskab, herunder hvorvidt I ønsker en skilsmisse. Perioden begynder på det tidspunkt, hvor du og din ægtefælle er enige om ansøgningen og vilkårene for ansøgningen. Under de tre måneder får I tilbud om en rådgivnings- og afklaringssamtale. Samtalen er frivillig, og I bestemmer således hver især selv, om I ønsker at deltage i samtalen. Formålet med samtalen er, at denne skal give jer som forældre mulighed for at arbejde med jeres interne forhold, håndtere og forstå jeres børns reaktion på en skilsmisse.

Du og din ægtefælle skal inden for én måned efter udløbet af refleksionsperioden bekræfte ønsket om direkte skilsmisse, og du og din ægtefælle skal forinden have gennemført det digitale forløb SES. Således skal bekræftelsen på skilsmissen indgives til Familieretshuset, inden udløbet af i alt 4 måneder fra refleksionsperiodens begyndelse. Hvis ikke betingelserne for bekræftelsen opfyldes, bortfalder skilsmisseansøgningen automatisk, og du og din ægtefælle skal så begynde helt forfra i processen.

Jeg har ført et hav af sager vedrørende sager om ægtefællebidrag og/eller retten til lejeboligen i retten og du kan derfor trygt overlade sagen til mig, hvis din sag er endt i retten. Kontakt mit kontor på 8618 1102, hvis du har brug for et godt råd eller du eventuelt ønsker et møde om din sag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.