Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Bistandsadvokat for ofre

Retsmødet i en straffesag Bistandsadvokat for ofre Salær i straffesager

Hvis du har været udsat for personfarlig kriminalitet, som for eksempel vold eller røveri, kan du bede politiet om at få en såkaldt bistandsadvokat til at hjælpe dig undervejs i sagens forløb.

Har du derimod været udsat for en forbrydelse, for eksempel en voldtægt eller en lignende alvorlig seksualforbrydelse, får du derimod altid og automatisk tildelt en bistandsadvokat, medmindre du ikke ønsker det.

Bistandsadvokaten er en gratis advokat, der kan hjælpe og støtte dig undervejs i sagens forløb og dermed varetage dine interesser under hele straffesagen.

Som din bistands advokat kan jeg derfor:

  • Hjælpe dig og give dig råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten

  • Rådgive dig, hvis du er bange for, at gerningsmanden skal opsøge dig

  • Hjælpe dig med at få erstatning – ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og over for Erstatningsnævnet

  • Forklare dig, hvordan en straffesag foregår og tage med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten som vidne.

Hvis sagen ender i retten, er det nemlig ikke sikkert, at der vil blive taget stilling til dit erstatningskrav som offer. Det skyldes dels, at straffesagen jo først og fremmest har til formål at få afgjort, om der er tale om en forbrydelse, samt hvilken straf denne i givet fald skal udmønte sig i. Dernæst kan hele kravet måske ikke opgøres endnu. Det er derfor vigtigt, at dit krav efter retssagen bliver anmeldt til Erstatningsnævnet, som tager stilling til dit endelige erstatningskrav. Bistandsadvokaten har pligt til at sørge for anmeldelsen overfor Erstatningsnævnet, når straffesagen er slut, men ikke behandling af erstatningssagen derefter. Det skal aftales særskilt med advokaten.

Det er retten, som afgør, hvem der kan få en bistandsadvokat. Retten beslutter også, hvilken advokat det skal være. Hvis du ønsker jeg skal hjælpe dig i sagen, kan du bede retten om dette.

Hvis du har været udsat for voldtægt eller lignende, får du mulighed for at tale med din bistandsadvokat, før politiet afhører dig første gang. Nogle gange kan det være nødvendigt, at politiet stiller dig spørgsmål, inden du har talt med din bistandsadvokat.

Kontakt mig på telefon 8618 1102, hvis du ønsker mig som din bistandsadvokat i sagen.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.