Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Retsmødet i en straffesag

Retsmødet i en straffesag Bistandsadvokat for ofre Salær i straffesager

Jeg afholder altid et eller flere møder med dig inden, du skal møde i retten, hvorunder vi sammen gennemgår sagen, således at du på forhånd gøres bekendt med politiets efterforskningsmateriale og ikke mindst sagens forløb i retten.  

Du kan ikke få politirapporter udleveret, men du har ret til at læse dem sammen med mig på mit kontor.

Processen i retten foregår på den måde, at anklageren læser anklageskriftet op og forklarer om sagen. Dernæst afhøres du først af anklageren og dernæst af din forsvarer, men du bestemmer selv, om du vil udtale dig i sagen og hvilke spørgsmål du ønsker at besvare. Som tiltalt i en straffesag udtaler man sig ikke under strafansvar. 

Efter afhøringen af den tiltalte, indkaldes eventuelle vidner til at afgive forklaring, de har først adgang til retten, når de bliver kaldt ind.

Når afhøringerne er afsluttede redegør anklageren og forsvareren om deres syn på sagen - herunder om hvorledes de mener sagen skal afgøres, det kaldes for en procedure.

Til sidst afgøres sagen, hvilket sker på tre forskellige måder, alt efter hvilken slags sag der behandles.

I nævninge sager deltager tre dommere fra retten og seks nævninger.

I domsmandssager deltager en dommer fra retten og to domsmænd. En domsmand er en almindelig borger, der skal være med til at stemme om, hvorvidt de mener, du er skyldig eller ej. Domsmændenes stemmer tæller lige så meget som dommerens, og da der er 2 domsmænd, kan de vælge at gå imod dommeren og frifinde eller dømme dig.

Tilståelsessager og mindre straffesager bliver behandlet af en dommer fra retten.

Jeg vil altid orientere dig grundigt om forløbet i retten, så du føler dig tryg i processen frem mod den endelige dom og du kan altid kontakte mig på telefon 8618 1102, hvis du har spørgsmål til din sag.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.