Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Salær i straffesager

Retsmødet i en straffesag Bistandsadvokat for ofre Salær i straffesager

Vælger du mig som din forsvarer i din sag, vil jeg søge retten om beskikkelse i sagen, hvilket betyder, at mit salær så vil blive betalt af det offentlige. 

En forsvarers salær bliver altid fastsat af dommeren ud fra nogle takster, som domstolene har bestemt. Der gælder samme takster for alle forsvarere. Hvis du bliver dømt i sagen vil du normalt også blive dømt til at betale salæret til din forsvarer.

Du vil dog aldrig få en regning fra din forsvarer, da forsvareren får udbetalt salæret via Statskassen.

Alle forsvarsadvokater tilkendes salær efter de samme takster, der er bestemt af domstolene med udgangspunkt i en timesats på 1.700 + moms.

Du kan se alle salærtakster på domstolenes hjemmeside - www.domstol.dk.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater