Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KontaktKROMANN advokatfirma

Har du som forælder eller barn brug for en advokat i en tvangsfjernelsessag?

RING8618 1102
Hvad indebærer en tvangsanbringelse af børn? Hvad er dine rettigheder som forælder til et anbragt barn? Hvor kan dit barn blive anbragt? Samvær med dit anbragte barn Frivillig anbringelse Hjemgivelse af dit barn

Tvangsanbringelse af børn

KROMANN advokatfirma har mere end 18 års erfaring med børnesager og er specialiseret i sager om tvangsanbringelse af børn.

Far med barn

Kommunernes fejl i sagsbehandlingen

Ofte har kommunerne lavet fejl i deres behandling af sager om anbragte børn og unge, men det er ikke altid nemt at konstatere disse fejl. KROMANN advokatfirma har vundet mange sager, fordi kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen. Du har derfor en god grund til at benytte KROMANN advokatfirma som en kompetent og erfaren advokat i disse sager, hvorved en tvangsanbringelse af dit barn kan undgås. Vi har mødt i mange hundrede sager om tvangsanbringelse af børn, både i børn- og ungeudvalget, i Ankestyrelsen, i byretten og i landsretten. KROMANN advokatfirmas bistand i disse sager er gratis, da kommunen dækker advokatens salær i alle sager om tvangsanbringelse af børn, både når sagen behandles i børn- og ungeudvalget, i Ankestyrelsen og i retten.

Rådgivning om dine rettigheder

Når vi modtager en henvendelse om hjælp til en sag vedrørende en tvangsanbringelse, indkalder vi altid til et møde for at høre din oplevelse af kommunens sagsbehandling, ligesom vi gennemgår  og rådgiver om de rettigheder, du/I har som forældre til barnet.

Vi gennemgår materialet fra kommunen grundigt og sikrer dig, at de bedste argumenter kommer frem i sagen, når vi forelægger den for børn og ungeudvalget, der er den instans, der afgør om dit barn skal anbringes.

Til tops i systemet

KROMANN advokatfirma har møderet for byret, landsret og Højesteret, og vi kan derfor føre din sag helt til tops i systemet.

Er dit barn fyldt 10 år, har barnet tillige ret til sin egen advokat under tvangsfjernelsessagen (gældende fra 1.1.2024).

Specialister i tvangsfjernelse

KROMANN advokatfirma er din specialist i sager om tvangsfjernelse, og med os ved din side, får du den bedste partsrepræsentant med mange års erfaring og med mange vundne sager bag os. Vi fører sager i hele landet og står altid klar til at hjælpe dig! Jo tidligere KROMANN advokatfirma bliver en del af processen, desto bedre er vi i stand til at hjælpe dig. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os så tidligt i forløbet som muligt på telefon 8618 1102 eller send gerne en mail til kontakt@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater