Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Hvad er dine rettigheder som forælder til et anbragt barn?

Hvad indebærer en tvangsanbringelse? Hvad er dine rettigheder som forælder til et anbragt barn? Hvor kan dit barn blive anbragt? Samvær med dit anbragte barn Frivillig anbringelse Hjemgivelse af dit barn

GRATIS ADVOKATHJÆLP

Står du i en situation, hvor kommunen har besluttet at tvangsfjerne dit barn, har du krav på, at kommunen hjælper både dig og dit barn med at få en advokat. Du har altid ret til selv at vælge din advokat, og du er ikke tvunget til at vælge den advokat, som kommunen foreslår.

Advokatbistand i sager om tvangsanbringelse er gratis - og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse heraf.

GRATIS STØTTEPERSON

Hvis dit barn er blevet tvangsanbragt eller anbragt ved en frivillig anbringelse, kan du få en § 54 støtteperson. Støttepersonen er en neutral fagperson, der skal hjælpe dig med de spørgsmål, du kan stå med som forælder til et tvangsanbragt barn.

AKTINDSIGT

Du har altid krav på at få aktindsigt i din sag. Du skal derfor rette henvendelse til kommunen, som vil udlevere sagens akter til dig. Det er altid en god idé, så du er bekendt med, hvad der sker i din sag. Du kan derfor også kræve løbende at få aktindsigt i din sag.

Jeg kan hjælpe dig med at søge om aktindsigt, ligesom jeg kan gennemgå papirerne med dig inden møder på kommunen, så du føler dig tryg og rustet inden mødet.

KLAGE

Hvis du ikke mener, at din sag bliver behandlet korrekt, kan du klage over din sagsbehandler. Hvis du ønsker at klage, skal du sende en klage til kommunen. Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse, hvis du ikke mener, at du bliver hørt i din sag eller kommunen ikke behandler din sag korrekt på mk@advokatkromann.dk eller 8618 1102.

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.