Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Hvad indebærer en tvangsanbringelse?

Hvad indebærer en tvangsanbringelse? Hvad er dine rettigheder som forælder til et anbragt barn? Hvor kan dit barn blive anbragt? Samvær med dit anbragte barn Frivillig anbringelse Hjemgivelse af dit barn

Hvis kommunen kræver, at dit barn anbringes udenfor hjemmet, kan det ske frivilligt, ved at du giver samtykke, eller det kan ske som tvangsfjernelse.

Hvis du ikke er enig i, at dit barn skal tvangsfjernes indstiller kommunens socialrådgivere sagen til Børn og Unge-udvalget, som kan træffe endelig beslutning om at tvangsfjerne dit barn. 

Børn og Unge-udvalget vil tage stilling til om:

  1. dit barn skal tvangsfjernes? 

  2. hvornår sagen skal genbehandles?

Du vil forinden Børn og Unge-udvalget træffer afgørelse i sagen få mulighed for at udtale dig sammen med din advokat. Det er derfor min anbefaling at vælge en advokat, som du føler kan tale din sag i Børn og Unge-udvalget. 

Børn og Unge-udvalget vil kun anbringe dit barn udenfor hjemmet, hvis der er en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses ved dit barns fortsatte ophold i hjemmet.

Hvis Børn og Unge-udvalget er enige i kommunens indstilling til tvangsfjernelse, skal tvangsfjernelsen ske med det samme, dvs. senest et døgn efter mødet i Børn og Unge-udvalget.

KLAGE

Hvis du ikke er enig i Børn og Unge-udvalgets beslutning om at anbringe dit barn udenfor hjemmet, kan jeg hjælpe dig med at klage til Ankestyrelsen. Klage skal ske senest 4 uger efter Børn og Unge-udvalgets beslutning. Ankestyrelsen vil herefter behandle din klage inden 8 uger. Jeg vil - sammen med dig - tage med i Ankestyrelsen og føre din sag, inden Ankestyrelsen træffer ny afgørelse. En afgørelse fra Ankestyrelsen kan medføre følgende: 

  • Ankestyrelsen er enig i Børn og Unge-udvalgets beslutning,

  • Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig og ændrer afgørelsen,

  • Ankestyrelsen tilbagesender sagen til Børn og Unge-udvalget, hvis der f.eks. mangler oplysninger. 

Hvis du fortsat ikke er enig i Ankestyrelsens afgørelse, kan jeg på dine vegne indbringe sagen ved byretten. Jeg fører sager over hele landet og du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 8618 1102, hvis du har brug for min bistand i en sag om anbringelse af dit barn.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.