Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Samvær med dit anbragte barn

Hvad indebærer en tvangsanbringelse? Hvad er dine rettigheder som forælder til et anbragt barn? Hvor kan dit barn blive anbragt? Samvær med dit anbragte barn Frivillig anbringelse Hjemgivelse af dit barn

Er dit barn blevet anbragt udenfor hjemmet, har du som forælder - som udgangspunkt - ret til samvær med dit barn. Tvangsanbringelse er en midlertidig foranstaltning, der skal bringes til ophør, så snart omstændighederne tillader det. 

Det er som udgangspunkt kommunen der fastsætter omfanget og udførelsen af samværet og kontakten mellem dig og dit barn, og kommunen vil lægge særlig vægt på barnets behov. Det er derfor også muligt at ansøge kommunen om at ændre samværets omfang eller udførelse, hvis du som forælder ikke mener, at det er til dit barns bedste, eller omstændighederne har ændret sig. Skal der foretages indgribende beslutninger vedrørende samværet træffer Børn og ungeudvalget afgørelse om samværet.

Din ret til samvær med dit barn, er lige så meget en ret for dit barn til at have samvær med dig. 

Kontakt KROMANN advokatfirma på telefon 86181102 - hvis du har brug for min bistand.

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.