Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Værgemål

Børn og unge under 18 år er normalt under værgemål. Voksne kan dog ligeledes komme under værgemål, hvis vedkommende ikke kan varetage økonomiske eller personlige anliggender eksempelvis grundet sygdom eller alderdom. I disse tilfælde kan der beskikkes en værge. 

Værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt, hvorfor der findes forskellige former for værgemål. Værgemål kan vedrøre personlige og økonomiske forhold. I visse tilfælde kan personen fratages den retlige handleevne, dette kan eksempelvis være tilfælde, hvor vedkommende lider af sindssygdom og derfor udsætter sin økonomi for fare, eller hvis der er risiko for at personen kan blive udnyttet. 

Ansøgning om værgemål

Sager om værgemål behandles som udgangspunkt i Familieretshuset. Sagen behandles ved retten, såfremt vedkommende protesterer over værgemålet, eller hvis den nærmeste familie er uenige om værgemålet. Sagen skal også behandles ved retten, hvis den voksne skal fratages den retlige handleevne. 

Ansøgning om værgemål kan fremsættes af den pågældende selv, ægtefælle, samlever, børn, forældre, søskende eller andre nærtstående. Hvis det ikke er personen selv, som søger om værgemål skal Familieretshuset orientere personen om ansøgningen om værgemål. 

For at igangsætte ansøgning om værgemål, skal ansøgningsskemaet på Familieretshusets hjemmeside udfyldes. Sammen med ansøgningen vedlægges kopi af årsopgørelse fra SKAT for den, der ønskes sat under værgemål.

 

Ring til mig på telefon 8618 1102, hvis du ønsker mere viden om, hvordan jeg kan hjælpe dig vedrørende værgemål. 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.